Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par adekvātu minimālo algu darba ņēmējiem Eiropas Savienībā

Ziņa publicēta 07.06.2022
Eiropas Komisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos, kas šodien panākta starp Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm par Komisijas 2020. gada oktobrī ierosināto Direktīvu par adekvātu minimālo algu.

Minimālās algas aizsardzība pastāv visās ES dalībvalstīs – vai nu ar likumā noteikto minimālo algu un koplīgumiem, vai tikai ar koplīgumiem.
Lai uzlabotu darba ņēmēju dzīves un darba apstākļus un veidotu taisnīgu un noturīgu ekonomiku un sabiedrību, ir būtiski nodrošināt, ka darba ņēmēji saņem pienācīgu atalgojumu. Tomēr daļai darba ņēmēju minimālā alga nav pietiekami adekvāta un/vai pastāv nepilnības minimālās algas aizsardzības tvērumā.

Jaunās direktīvas mērķis ir risināt šo jautājumu, izveidojot ES regulējumu, kura mērķis ir uzlabot adekvātas minimālās algas aizsardzību. To panāks, pilnībā ņemot vērā valstu tradīcijas un kompetences, kā arī sociālo partneru autonomija. Direktīvā dalībvalstīm netiek prasīts minimālo algu noteikt tiesību aktos, kā arī nav paredzēts visā ES kopējs minimālās algas līmenis.
Plašāka informācijaKomisija atzinīgi vērtē politisko vienošanos par adekvātu minimālo algu darba ņēmējiem Eiropas Savienībā (europa.eu)
Ar cieņu,
 
PRESES NODAĻA
Eiropas Komisijas
pārstāvniecība Latvijā

Aspazijas bulvāris 28,
Rīga, Latvija, LV-1050
+371 28665579; + 371 67085421
kaspars.kreics@ec.europa.eu
kristine.liepina@ec.europa.eu