Beznosacījumu pamatienākumu aizstāvju uzsāktā Eiropas mēroga akcija #SignStorm gūst panākumus

Ziņa publicēta 14.06.2022
2022. gada 20. jūnijā notiks trešā beznosacījumu pamatienākumu izloze, ko rīko bezpeļņas organizācija UBI4ALL.

  1. gada 20. jūnijā notiks trešā beznosacījumu pamatienākumu izloze, ko rīko bezpeļņas organizācija UBI4ALL.

Beznosacījumu pamatienākumu aizstāvji gūst sekmes #SignStorm akcijā, kuras mērķis ir iegūt papildu atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai (EPI) “Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES”. EPI strauji pieņemas spēkā, jo tuvojas parakstu vākšanas beigu termiņš – šī gada 25. jūnijs. Slovēnija, Itālija un Spānija jau ir sasniegušas 100 % slieksni no nepieciešamā minimālā parakstu skaita. Lai EPI būtu veiksmīga, ir jāsavāc vismaz 1 miljons parakstu (paziņojumi par atbalstu), savukārt vismaz 7 valstīm ir jāpārsniedz noteiktais minimālais parakstu skaits (kvorums). Pēc sekmīgas EPI priekšlikums jāapspriež Eiropas Komisijā.  

Iniciatīvu par beznosacījumu pamatienākumu ieviešanu visā Eiropas Savienībā var parakstīt vietnē https://lv.eci-ubi.eu/

Latvija ieņem piekto vietu parakstu vākšanā ar 69,82 % no nepieciešamā minimālā parakstu skaita. Mums vēl ir nepieciešami vismaz 1702 paraksti.

Pēdējā iespēja parakstīties! Beznosacījumu pamatienākumus (BPI) sauc par glābšanas vesti gan indivīdiem, gan sabiedrībai. Kā zināms, Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem nabadzības riska rādītājiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm - 2020. gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 439 tūkstoši jeb 23,4 % valsts iedzīvotāju. BPI ļautu ikvienai personai dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi, neraizējoties par finansiālajiem satricinājumiem, jo BPI nodrošina regulārus ienākumus, kas pārsniedz nabadzības slieksni.

Beznosacījumu pamatienākumi (angliski – Unconditional Basic Income, jeb UBI) atbilst zemāk definētajiem četriem kritērijiem:

Vispārējs: beznosacījumu pamatienākumi (BPI) tiek maksāts visiem, neveicot mantiskā stāvokļa pārbaudi.

Individuāls: tiesības uz BPI ir katram indivīdam - sievietei, vīrietim, bērnam.

Bez nosacījumiem: beznosacījumu pamatienākumam kā cilvēciskām un juridiskām tiesībām ir jābūt bez jebkādiem priekšnosacījumiem - bez pienākuma strādāt algotu darbu, izrādīt gatavību strādāt, iesaistīties sabiedriskajā darbā u.tml.

Pietiekami augsts: summai jābūt tādai, kas nodrošina pienācīgu dzīves līmeni, kas atbilst sabiedrības sociālajiem un kultūras standartiem attiecīgajā valstī.

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) “Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” prasa Eiropas Komisijai ieviest pamatienākumus, kas nodrošina ikvienas personas materiālo eksistenci un iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē. BPI summai jābūt tādai, kas nodrošina pienācīgu dzīves līmeni, kas atbilst sabiedrības sociālajiem un kultūras standartiem attiecīgajā valstī. BPI jābūt tādam, kas paglābj no materiālas nabadzības un dod iespēju piedalīties sabiedriskajos procesos. Tas nozīmē, ka BPI neto summai jābūt vismaz virs nabadzības riska līmeņa pēc ES standartiem – 60 % no vidējā jeb medianālā neto ienākuma valstī. Valstīs, kur lielākajai daļai iedzīvotāju ir zemi ienākumi un līdz ar to medianālais ienākums ir zems, pamatienākuma summas noteikšanai jāizmanto alternatīvs kritērijs (piemēram, preču un pakalpojumu grozs), lai garantētu cilvēka cienīgu un materiāli nodrošinātu dzīvi un pilnīgu līdzdalību sabiedrībā.

Pasaulē notikuši aptuveni 80 dažādi pamatienākumu izmaksu eksperimenti un veikti aptuveni 300 dažādi pētījumi, kas apstiprina BPI pozitīvo ietekmi uz psihisko un fizisko veselību, izglītību, ekonomisko aktivitāti, noziedzības, nabadzības un nevienlīdzības mazināšanu, nodarbinātību, iedzīvotāju iesaisti politiskajos un ekonomiskajos procesos, u. tml.

Vairāk informācijas par EPI BPI lasiet oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_lv

  1. gada 20. jūnijā notiks trešā Eiropas beznosacījumu pamatienākumu izloze, ko rīko bezpeļņas organizācija UBI4ALL.

Šī gada 20. jūnijā notiks īpaša loterija, atbalstot iniciatīvu “Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES”. Lai pievērstu lielāku uzmanību šai iniciatīvai, tiks izlozēti 4800 eiro (800 eiro mēnesī), kas ir 6 mēnešu pamatienākums. Reģistrācija izlozei ir bez maksas, un tajā var piedalīties personas, kas vecākas par 16 gadiem un dzīvo kādā no ES valstīm. Kā vienmēr, visi, kas jau ir reģistrējušies UB4ALL, automātiski piedalās izlozē - jums nekas nav jādara, savu izlozes numuru saņemsiet dienu pirms izlozes.

Taču sākot ar 2022. gada 1. jūliju UBI4ALL organizētā beznosacījumu pamatienākumu izlozes ģeogrāfiskās aprises, kas iekļāvās Eiropas Savienības robežās, paplašināsies, lai izlozē varētu piedalīties cilvēki no VISAS Eiropas. “Par to priecāsies daudzi mūsu draugi tādās valstīs kā Apvienotā Karaliste, Šveice, Serbija, Norvēģija un Vatikāns”, izsakās UBI4ALL pārstāvji. “Protams, arī cilvēki no Ukrainas varēs piedalīties mūsu izlozē. Un mēs no komandas ļoti priecātos, ja kāds cilvēks no kara plosītās valsts uzvarētu. Un, lai arī kā mēs vēlētos, lai karš tiktu izbeigts, beznosacījumu pamatienākumu koncepcija nav tikai ārkārtas palīdzība. Tā ir kas vairāk, proti, paradigmas maiņa, kas garantē ikvienam cilvēkam tiesības dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.”

 

Informāciju par UBI4ALL izlozi un tās rīkotājiem meklējiet vietnē: https://ubi4all.eu/lv/.

Kontaktinformācija saziņai:

e-pasts: info@ubi4all.eu;

Izpilddirektors Helwig Fenner: helwig@ubi4all.eu, tālr.: +49 1739373196

Informāciju publicēšanai sagatavoja

Aija Lasmane

Biedrības "Vecdaugavieši"