Eiropas Parlaments prasa izskaust sieviešu nabadzību Eiropā

Ziņa publicēta 08.07.2022
EP deputāti aicina Komisiju un ES dalībvalstis novērst šķēršļus, ar ko saskaras sievietes attiecībā uz piekļuvi darba tirgum un bērnu aprūpes pakalpojumiem.

Otrdien pieņemtajā rezolūcijā, par kuru balsoja 535 deputāti, 18 pret un 79 atturējās, Eiropas Parlaments aicina efektīvāk integrēt dzimumu līdztiesības jautājumu politikas pasākumos, kas vērsti uz bezpajumtniecības, mājokļu trūkuma un enerģētikas problēmu risināšanu. Viņi aicina Komisiju izstrādāt vērienīgu Eiropas stratēģiju nabadzības apkarošanai 2030. gadam ar mērķrādītājiem nabadzības samazināšanai un ar uzsvaru uz sieviešu nabadzības izskaušanu.

Viņi norāda, ka sociālās un ekonomiskās situācijas pasliktināšanās ir palielinājusi visu veidu vardarbību pret sievietēm. Viņi mudina dalībvalstis sniegt atbalsta pasākumus sievietēm, kas bēg no vardarbības, jo dzīve bez vardarbības ir būtiska, lai sievietes varētu piedalīties darba tirgū, pilnībā izmantot savu potenciālu un būt finansiāli neatkarīgas.

Darbs, ko pārsvarā strādā sievietes, jāatalgo taisnīgāk

Covid-19 krīze parādīja, ka sievietēm, kuras strādā sociālajās, aprūpes un mazumtirdzniecības nozarēs, ir būtiska loma sabiedrības darbības nodrošināšanā. Tāpēc EP deputāti mudina izstrādāt starpnozaru dzimumneitrālus darba novērtēšanas instrumentus, lai labāk novērtētu un taisnīgāk atalgotu darbu, ko lielākoties veic sievietes. Šādi instrumenti nodrošinātu vienādu darba samaksu par tādu pašu un vienlīdz vērtīgu darbu, stiprinot arī sieviešu darījumdarbību mazos un vidējos uzņēmumos. Sieviešu iespējas darba tirgū uzlabotu arī piekļuve augstas kvalitātes bērnu aprūpes pakalpojumiem par pieejamu cenu.

EP aicina dalībvalstis izvairīties no dzimumu diskriminācijas nodokļu politikā un atcelt PVN piemērošanu sieviešu higiēnas precēm, jo tas apdraud sieviešu ar zemākiem ienākumiem cieņu. Viņi arī aicina dalībvalstis reformēt pensiju sistēmas un koriģēt pensionēšanās vecumu, ņemt vērā atšķirības starp sieviešu un vīriešu darba modeļiem, kā arī iekļaut pensiju sistēmās kompensāciju par neapmaksātu aprūpes darbu.

Citāts

Ziņotāja Lina Galveza Munjoza (S&D, Spānija), sacīja: “Nekāda nabadzība nav pieņemama, taču tik bagātā reģionā kā Eiropa tā ir neizprotama. Sieviešu strukturālo nabadzību ir vēl grūtāk saprast. Tā ir cieši saistīta ar diskrimināciju, no kuras sievietes cieš vien tāpēc, ka ir sievietes, un tieši rada arī bērnu nabadzību. Pēdējos gados gandrīz visās dalībvalstīs nemitīgi augusi gan sieviešu nabadzība, gan dzimumu nevienlīdzība nabadzībā. Mums ir steidzami jārīkojas, lai risinātu sieviešu nabadzības problēmu, kas saasinās Krievijas kara pret Ukrainu dēļ, algām samazinoties, bet cenām pieaugot."

Konteksts

Saskaņā ar Eurostat datiem, nabadzības un sociālās atstumtības risks 2020. gadā ES ir lielāks sievietēm (22,9 %) nekā vīriešiem (20,9 %). Kopš 2017. gada dzimumu nabadzības atšķirība ir palielinājusies 21 dalībvalstī. Sakarā ar ciešo korelāciju starp sieviešu nabadzību un bērnu nabadzību, katrs ceturtais bērns ES ir pakļauts nabadzības vai sociālās atstumtības riskam.

Papildu informācija

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu