Nodarbībā “Dabas pētniecība” izzina vietējo dabas daudzveidību

Ziņa publicēta 22.07.2022
20.jūlijā Barkavas estrādē notika izzinoša nodarbība “Dabas pētniecība”. Tā pulcēja ne tikai bērnus, bet arī mammas un vecmammas, kuras pievienojās bērniem un mazbērniem.

Kopā mēs izzinājām mūsu apkārtnes dabas daudzveidību – dažādas augu, koku un kukaiņu sugas. Vērojām cilvēku darbības atstātās pēdas apdzīvotā vietā un ārpus tās.

Izmantojot dabas materiālus (akmeņus, čiekurus, lapas, zariņus, mizas, riekstus, ziedus) veidojām rakstus, mandalas, dabas nospiedumus, gleznas un Latvijas kartes.

Ieklausījāmies dabas skaņās un spēlējām spēles, kurās izmantojām dabas materiālus.

Bērnu un vecāku atzinums – arī esot dabā, var atrast daudz interesantu darbošanās veidu! Mūsu daba ir jāaizsargā un par to jārūpējas mums, cilvēkiem!


Dacīte Tomiņa
Barkavas bibliotēkas vadītāja