Parlaments apstiprina 5 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai

Ziņa publicēta 19.09.2022
Ceturtdien Eiropas Parlamenta deputāti deva zaļo gaismu 5 miljardu eiro makrofinansiālajam aizdevumam, lai palīdzētu Ukrainai segt akūtās finanšu vajadzības, ko radījis Krievijas iebrukums.

Šī ir otrā un lielākā daļa no ES 9 miljardu eiro atbalsta paketes, no kuras 1 miljards eiro jau ir izmaksāts Ukrainai. Komisija piešķir aizdevumu Kijevas valdībai ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem.

Krievijas iebrukuma dēļ ir strauji pieaugušas Ukrainas ārējā finansējuma vajadzības. Bez tā, ka nodarīti milzīgi postījumi ceļiem, tiltiem, rūpnīcām, mājām, slimnīcām un citai infrastruktūrai, valsts ir zaudējusi arī piekļuvi starptautiskajiem finanšu tirgiem.

Ukrainai, neraugoties uz divpusējā un daudzpusējā finansiālā atbalsta solījumiem, saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda datiem joprojām trūkst 10 miljardu ASV dolāru (9,8 miljardi eiro).

Nosacījumi

Nosacījums palīdzības piešķiršanai ir tāds, ka Ukrainai ir jāievēro efektīvi demokrātiski mehānismi, neraugoties uz to, ka kara laikā vara ir koncentrēta izpildvaras rokās.

Tiesību aktu Parlamenta pieņēma pēc "steidzamības procedūras", ar 534 balsīm par, 30 pret un 26 atturoties.

Otrdien atsevišķās debatēs deputāti ar ES ārpolitikas vadītāju Žuzepu Borelu apsprieda jaunākos notikumus karā pret Ukrainu. Debates var noskatīties šeit.

Vispārīgi

Makrofinansiālā palīdzība ir ārkārtas resurss, ko Eiropas Savienība ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem piešķir kaimiņvalstīm, kuras cīnās ar grūtībām apmaksāt rēķinus. Kopējais aizdevumu apjoms, ko ES kopš kara sākuma piešķīrusi Ukrainai, varētu pārsniegt 10 miljardus eiro, ja tiks apstiprināts viss ierosinātais aizdevumu kopums.

Turpmākie pasākumi

Lēmums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Saites

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (15.09.2022.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Balsošanas rezultāti (15.09.2022.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes#banner_session_live

Paziņojums presei: Eiropas Parlamenta deputāti piekrīt Ukrainai aizdot vēl miljardu eiro (07.07.2022.)

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220705IPR34501/eiropas-parlaments-piekrit-ukrainai-aizdot-vel-vienu-miljardu-eiro

Eiropadomes secinājumi, ar ko apstiprina aizdevuma priekšlikumu 9 miljardu euro apmērā (23.06.2022.)

https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/

 

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu