Eiropas Parlaments: Ungāriju vairs nevar uzskatīt par pilntiesīgu demokrātiju

Ziņa publicēta 19.09.2022
Parlaments nosoda Ungārijas valdības "tīšos un sistemātiskos centienus" graut Eiropas vērtības un pieprasa progresu LES 7. panta procedūras piemērošanā.

Izlēmīgas ES rīcības trūkums ir veicinājis Ungārijas kļūšanu par hibrīdu vēlēšanu autokrātijas režīmu, t. i., sistēmu, kurā gan notiek vēlēšanas, bet netiek ievērotas demokrātiskās normas un standarti, veidošanos, saka EP deputāti. 

Ceturtdien pieņemtais ziņojums, par kuru balsoja 433 deputāti, 123 balsojot pret un 28 atturoties, papildina ziņojumu, ar kuru Parlaments 2018. gadā uzsāka LES 7. panta piemērošanu. Tas uzskaita 12 jomas, kurās Parlamentam ir bažas, un demonstrē, kā stāvoklis attiecībā uz ES līguma 2. pantā nostiprināto vērtību ievērošanu kopš 2018. gada Ungārijā ir pasliktinājies, pateicoties "tīšiem un sistemātiskiem Ungārijas valdības centieniem" un ES rīcības trūkumam.

ES iestādēm ir jārīkojas un jāuzņemas atbildība

Parlaments pauž nožēlu par Padomes nespēju panākt nozīmīgu progresu, lai apturētu demokrātijas izzušanu Ungārijā.

EP deputāti uzsver, ka LES 7. panta 1. punktā nav prasīta dalībvalstu vienprātība, lai konstatētu ES vērtību nopietna pārkāpuma risku un sniegtu konkrētus ieteikumus ar termiņiem to īstenošanai. Viņi arī uzsver, ka jebkāda turpmāka Padomes kavēšanās attiecībā uz 7. panta procedūras piemērošanu “tiks pielīdzināta tiesiskuma principa pārkāpumam no pašas Padomes puses”.

EP deputāti mudina Komisiju izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, jo īpaši Tiesiskuma nosacījumu regulu. Ņemot vērā, ka pašlaik ES vērtības īpaši apdraud Krievijas karš pret Ukrainu un darbības, ko Krievija veic pret ES, viņi arī aicina Komisiju:

atturēties no Ungārijas Atveseļošanas un noturības plāna apstiprināšanas, kamēr Ungārija nebūs pilnībā izpildījusi visus Eiropas Pusgada ieteikumus tiesiskuma jomā un īstenojusi visus attiecīgos ES Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

- nepiešķirt ES finansējumu kohēzijas politikas programmām, kuras veicina ES līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu vai tiesiskuma pārkāpumus;

- nelokāmāk piemērot Kopīgo noteikumu regulu un Finanšu regulu, lai novērstu ES līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu politisku motīvu dēļ.

Galvenās EP bažas — tiesu iestāžu neatkarība, korupcija un cilvēktiesības

EP deputāti pauž bažas par vairākām politikas jomām: konstitucionālās sistēmas un vēlēšanu sistēmas darbība, tiesu neatkarība, korupcija un interešu konflikti, vārda brīvība, tostarp mediju plurālisms. Problemātiska ir arī akadēmiskā brīvība, reliģiskās pārliecības brīvība, biedrošanās brīvība, tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, tostarp LGBTIK tiesības, minoritāšu tiesības, kā arī migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu pamattiesības.

Citāts

Parlamenta ziņotāja par situāciju Ungārijā Gvendolīna Delbosa-Corfilde (Zaļie/EFA, Francija) sacīja: "Šā ziņojuma secinājumi ir skaidri un neatsaucami: Ungārija nav demokrātiska valsts. Ņemot vērā to, cik satraucoši ātri Ungārijā izzūd tiesiskums, Parlamentam bija steidzami jāpieņem šāda nostāja. Mēs ne tikai skaidri norādām uz valdošās partijas Fidesz autokrātisko stratēģiju, bet arī esam panākuši to, ka šo nostāju atbalstījis vēl nepieredzēti liels EP deputātu vairākums. Ceram, ka šis būs pietiekami, lai Padome un Komisija beidzot sāktu rīkoties".

LINKS

Pieņemtais teksts (15.09.2022.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Debašu videoieraksts (14.09.2022.)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/event_20220914-0900-PLENARY_vd?start=20220914114240&end=20220914134219

Preses konference (14.09.2022.)  

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-gwendoline-delbos-corfield-rapporteur-isabel-wiseler-lima-bettina-vollath-ramona_20220914-1530-SPECIAL-PRESSER

 

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu