Enerģijas cenas: Eiropas Parlaments aicina primāri atbalstīt neaizsargātākos

Ziņa publicēta 06.10.2022
Parlaments aicina uz plašākiem ārkārtas pasākumiem, lai mazinātu spiedienu, ko Eiropas mājsaimniecībām un uzņēmumiem rada strauji augošās enerģijas cenas.

Krievijas agresīvais karš pret Ukrainu un tas, ka ES fosilās enerģijas piegāde ir kļuvusi par ieroci, krasi saasinājis jau pastāvošo nestabilitāti enerģijas tirgū un izraisījis enerģijas cenu pieaugumu un dzīves dārdzības krīzi, trešdien pieņemtajā rezolūcijā norāda EP deputāti.

Patērētājus būtu labāk jūaizsargā pret fiksēto tarifu maksājumu apturēšanu vai atsaukšanu no piegādātāju puses, kā arī pret prasībām veikt pārmērīgi augstus priekšmaksājumus par gāzi un elektroenerģiju.

Viņi brīdina dalībvalstis, ka patērētājus, kuri nevar samaksāt enerģijas rēķinus, nedrīkst atslēgt no energoapgādes, un nedrīkst pieļaut neaizsargātu mājsaimniecību izlikšanu no mājokļiem, ja cilvēki nespēj nomaksāt rēķinus un īres izdevumus.

Deputāti norāda, ka šajos ārkārtējos apstākļos ir jāveic ārkārtas pasākumi, dalībvalstīm rīkojoties vēl vienotāk un kopīgāk kā līdz šim, un uzstāj, ka visiem ES līmenī pieņemtajiem pasākumiem ilgtermiņā jābūt pilnībā saderīgiem ar ES klimata mērķiem.

Viņi norāda, ka ir vajadzīga bezprecedenta solidaritāte starp dalībvalstīm, kā arī kopīga reakcija, nevis vienpusēja rīcība, kas izraisa šķelšanos

Nodokļi negaidītai peļņai un adekvāti cenas griesti pa cauruļvadiem importētai gāzei

Uzņēmumiem, kas guvuši labumu no milzīgās negaidītās peļņas, ir jāpalīdz mazināt krīzes negatīvās sekas, uzskata EP deputāti. Viņi atzinīgi vērtē Padomes vienošanos noteikt pagaidu ārkārtas ierobežojumus ieņēmumiem, kas gūti, pārdodot elektroenerģiju, kas ražota ar tā sauktajām inframarginālajām tehnoloģijām, piemēram, atjaunojamiem energoresursiem, kodolenerģiju un brūnoglēm.

Attiecībā uz ierosinātajām solidaritātes iemaksām par jēlnaftas, dabasgāzes, ogļu un naftas pārstrādes uzņēmumu peļņu deputāti brīdina, ka daži lielākie enerģētikas uzņēmumi varētu izvairīties no šīs nodevas maksāšanas, un aicina šīs iemaksas nosacījumus veidot tā, lai tas nebūtu iespējams. Viņi arī pieprasa Komisijai izvērtēt, kādai vajadzētu būt adekvātai peļņai, un veikt turpmākus pasākumus, lai ieviestu nodokli par negaidītu papildu peļņu visiem uzņēmumiem, kuri ir guvuši pārmērīgu labumu no enerģētikas krīzes.

Parlaments aicina Komisiju ierosināt adekvātus cenu griestus gāzes importam pa cauruļvadiem, galvenokārt no Krievijas, un norāda, ka ES instrumenti kopīgai gāzes iepirkšanai būtu jāuzlabo, lai samazinātu importa izmaksas.

Negaidītai peļņai jānāk par labu patērētājiem

Ieņēmumiem no negaidītās peļņas būtu jānāk par labu patērētājiem un uzņēmumiem, jo īpaši neaizsargātām mājsaimniecībām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tam vajadzētu iet roku rokā ar apjomīgu inovāciju un ieguldījumiem atjaunīgajā enerģijā, energoefektivitātē un infrastruktūrā, tā vietā, lai mudinātu mājsaimniecības un uzņēmumus patērēt vairāk subsidētās enerģijas.

Parlaments ir gatavs apspriest jebkuru priekšlikumu par elektroenerģijas tirgus reformu, pārliecinoties, ka tas ietver pareizo cenu stimulu investīcijām dekarbonizācijā, lai iedzīvotāji un ražotāji varētu gūt labumu no drošas, cenu ziņā pieejamas un tīras enerģijas, vienlaikus risinot nesamērīgas peļņas problēmu tirgū. Pēc EP deputātu domām, Komisijai jāanalizē iespēja atsaistīt elektroenerģijas cenas no gāzes cenām.

Deputāti arī aicina Komisiju rūpīgi izpētīt to finanšu dalībnieku darbību, kuri veicinājuši oglekļa cenu svārstības, un rīkoties, lai novērstu spekulatīvā kapitāla ietekmi uz ES emisijas kvotu tirgu.

Visbeidzot, Parlaments atkārtoti aicina nekavējoties noteikt pilnīgu embargo Krievijas naftas importam, ogļu, kodoldegvielas un gāzes importam, kā arī pilnībā atteikties no Nord Stream 1 un Nord Stream 2.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts (5.10.2022.)

Debašu videoieraksts (13.09.2022.)

Enerģijas cenas: Komisija ierosina ārkārtas tirgus intervenci, lai samazinātu rēķinus (Eiropas Komisija, 14.09.2022.)

Bezmaksas fotogrāfijas, video un audio materiāli

 

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu