Parlaments atbalsta vienošanos par kaitīgo ķīmisko vielu samazināšanu atkritumos

Ziņa publicēta 06.10.2022
Lai radītu vidi bez toksiskām vielām un īstu aprites ekonomiku, EP deputāti otrdien vienojās par stingrākiem noturīgo organisko piesārņotāju ierobežojumiem.

EP ar 534 balsīm par, 25 balsīm pret un 66 atturoties pieņēma jaunus noteikumus par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP) un to, kā apsaimniekot atkritumus, kas tos satur.

Lai gan NOP vairs nav sastopami jaunos ražojumos, tie joprojām var atrasties atkritumos, tādējādi apdraudot vidi un cilvēku veselību. Turpmāk materiāli, kuros noturīgu organisko piesārņotāju koncentrācija pārsniedz jaunās, samazinātās robežvērtības, būs jāiznīcina, un tos nevarēs pārstrādāt.

Šie noteikumi vajadzīgi, lai nodrošinātu ES noteikumu atbilstību starptautiskajām saistībām, pirmkārt Stokholmas konvencijai, kā arī ES zaļajam kursam, īpaši centieniem izveidot vidi bez toksiskām vielām un reālu aprites ekonomiku.

Plašāka informācija par jaunajiem noteikumiem ir pieejama šeit.

Citāts

Pēc balsojuma ziņotājs Martins Hojsīks (Renew, Slovākija) teica: "Mūsu mērķis ir aizsargāt mūsu veselību un vidi un nodrošināt patiesu aprites ekonomiku bez toksiskām ķīmiskām vielām. Jaunie noteikumi ir solis pareizajā virzienā. Mēs esam apliecinājuši apņemšanos īstenot Stokholmas konvenciju, kurā nepārprotami norādīts, ka vienīgais, ko darīt ar noturīgiem organiskiem piesārņotājiem - kas ir starp bīstamākajām mums zināmajām ķīmiskajām vielām - ir strādāt pie to likvidēšanas."

Turpmākie soļi

Tiklīdz Padome būs oficiāli pieņēmusi jaunos noteikumus, tie stāsies spēkā sešus mēnešus pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Papildu informācija

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu