Parlaments atbalsta papildu palīdzību ES reģioniem, lai mazinātu kara ietekmi

Ziņa publicēta 12.10.2022
Eiropas Parlaments otrdien deva zaļo gaismu, lai ES valstis un reģioni varētu saņemt papildu atbalstu Krievijas kara Ukrainā radīto izmaksu segšanai.

Jaunajā tiesību aktā atviegloti noteikumi dalībvalstīm, lai tās varētu izmantot kohēzijas politikas līdzekļus Krievijas agresijas Ukrainā radīto migrācijas un ieguldījumu problēmu risināšanai. Eiropas Parlaments to pieņēma ar 592 balsīm par, 12 pret un 10 atturoties.

Eiropas Komisijas priekšlikums par FAST-CARE (elastīga palīdzība teritorijām) tika paātrināti izskatīts Reģionālās attīstības komitejā un nodots plenārsēdei bez grozījumiem. EP deputātu galvenās rūpes bija nodrošināt, lai atbalsts ES reģioniem un dalībvalstīm būtu pieejams pēc iespējas ātrāk.

Citāts

Pēc balsojuma EP ziņotājs Niklass Nīnass (Zaļie/EFA, Vācija) sacīja: "Eiropai uz Krievijas agresiju ir jāreaģē ātri un apņēmīgi. FAST-CARE ļaus ar kohēzijas politikas līdzekļiem atbalstīt Ukrainas bēgļus un palīdzēs Eiropas pilsētām, pašvaldībām un ES ekonomikai mazināt šī briesmīgā kara tiešās un netiešās sekas. Vienlaikus EP deputāti nodrošināja, ka ārkārtas pasākumu kopums netiks īstenots uz ilgtermiņa ieguldījumu rēķina. Kohēzijas politika ļauj Eiropai satuvināties. Solidaritāte starp reģioniem un ar kaimiņvalstīm padara mūs stiprākus."

Plašāk par jaunajiem noteikumiem

Jauni noteikumi vienkāršo kohēzijas līdzekļu izmantošanu divās jomās: palīdzība migrācijas jomā un palīdzība kohēzijas ieguldījumiem, ko apdraud augstas enerģijas izmaksas, izejvielu un darbaspēka trūkums. 2022. un 2023. gadā paredzēts papildu priekšfinansējums 3,5 miljardu euro apmērā. Tas arī ļauj piešķirt 100% ES finansējumu projektiem, kas veicina trešo valstu valstspiederīgo sociālekonomisko integrāciju. Lai nodrošinātu, ka palīdzība sasniedz vietējās kopienas, vismaz 30 % no katra atbalstītā projekta summas būs jāpiešķir vietējām iestādēm vai vietējām sabiedriskajām organizācijām.

Turpmākie pasākumi

Priekšlikums vēl oficiāli jāapstiprina Padomei. Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts (4.10.2022.)

Eiropas Komisijas info - Elastīga palīdzība teritorijām

Procedūras dokumentācija

 

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu