Eiropas Parlaments aicina dalībvalstu valdības apkarot naidu un noziegumus pret LGBTIQ+ personām

Ziņa publicēta 23.10.2022
Reaģējot uz homofobisku slepkavību Bratislavā, EP aicina ES dalībvalstu valdības apkarot naida runu pret LGBTIQ+ personām, izmeklēt naida noziegumus un saukt pie atbildības par tiem.

EP deputāti rezolūcijā reaģē uz nesenajiem notikumiem Bratislavā, kur 12. oktobrī galēji labēji noskaņots bruņots vīrietis pie geju bāra nogalināja divus jaunus vīriešus - Matušu Horvātu un Juraju Vankuliču. Rezolūcijā, kas tika pieņemta ar 447 balsīm par, 78 pret un 45 atturoties, EP deputāti nosoda naidu un vardarbību pret cilvēkiem "viņu dzimuma, seksuālās orientācijas, dzimtiskās identitātes vai dzimuma pašizpausmes un dzimumpazīmju dēļ gan Slovākijā, gan ES".

Tekstā uzbrukums tiek nodēvēts par gļēvu terora aktu pret LGBTIQ+ kopienu un teikts, ka to motivējusi galēji labējā ideoloģija. Rezolūcijā Slovākijas valdība aicināta panākt "jēgpilnu progresu LGBTIQ+ personu aizsardzībā" un ieņemt stingru publisku nostāju pret viņu cilvēktiesību pārkāpumiem.

Parlaments pauž "nopietnas bažas par to, ka Slovākijā bieži tiek izmantota aizskaroša, agresīva un homofobiska valoda pret LGBTIQ+ kopienu”, ko tostarp dara arī bijušie un pašreizējie valdības un Nacionālās padomes locekļi. Rezolūcijā arī aicināts noraidīt "jebkāda veida sadarbību ar galēji labējiem ekstrēmistu spēkiem”.

Naida noziegumi visā Eiropā

Atsaucoties uz līdzīgiem naida noziegumiem Bulgārijā, Horvātijā un Lietuvā, EP deputāti pauž dziļas bažas par to, “cik nesodāmi dažās dalībvalstīs darbojas pret LGBTIQ+ vērstas grupas, jo īpaši galēji labējās ekstrēmistu grupas", un stingri nosoda ES valdības, "kas paļaujas uz galēji labējo un citu LGBTIQ+ fobisku politisko partiju aktīvu vai pasīvu atbalstu, lai iegūtu vai saglabātu varu".

Deputāti ir noraizējušies, ka jaunākās paaudzes "mazāk satrauc fašisma vēsture, tostarp slēptais naids un diskriminācija, kas vērsta pret LGBTIQ+ personām, etniskajām minoritātēm un ebreju kopienu". Tāpēc viņi uzsver, ka skolu mācību programmās ir jāiekļauj tēma par dažādām ideoloģijām un to sekām.

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek izmeklēti un saukti pie atbildības naida noziegumi pret LGBTIQ+ personām, tostarp tie, kas izdarīti tiešsaistē.

ES noziegumu sarakstā iekļaut naida runas

ES būtu jāuzsāk kampaņas pret LGBTIQ+ naidīgiem vēstījumiem un jāfinansē programmas, kas atbalsta vietējās organizācijas un pilsoņu iniciatīvas, lai palīdzētu attīstīt iedzīvotāju pretestību labējam ekstrēmismam. EP deputāti arī mudina Padomi paplašināt “ES noziegumu sarakstu”, iekļaujot tajā runas un naida noziegumus, un aicināja Ungāriju un Poliju pārtraukt bloķēt šā lēmuma pieņemšanu.

 

Papildu informācija

 

Pieņemtais teksts (20.10.2022.)

Plenārsēdes debašu videoieraksts (18.10.2022.)

Parlaments pasludina Eiropas Savienību par "LGBTIK brīvības zonu" (11.03.2021.)

Brīvi lietojami audiovizuālie materiāli presei

 

 

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu