EP deputāti prasa jaunu ES nodarbinātības politiku, lai aizsargātu jauniešus un neaizsargātus darba ņēmējus

Ziņa publicēta 23.10.2022
Eiropas Parlaments pieņēmis nostāju par jaunām pamatnostādnēm dalībvalstu nodarbinātības politikai, lai aizsargātu neaizsargātos darba ņēmējus un izveidotu iekļaujošāku Eiropas darba tirgu.

Otrdien Parlaments apstiprināja Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sagatavoto ziņojumu, kurā aicina izstrādāt jaunu ieteikumu kopumu, lai risinātu darba tirgus problēmas, ko radījušas Covid-19 sekas, karš Ukrainā, pāreja uz zaļo ekonomiku un dzīves dārdzības krīze.

EP rezolūcija tika pieņemta ar 333 balsīm par,253 pret un 52 atturoties.

Pamatnostādņu pārskatīšanas mērķis ir palielināt darbaspēka pieprasījumu, uzlabot piedāvājumu un piekļuvi nodarbinātībai, kā arī veicināt vienlīdzīgas iespējas, jo īpaši neaizsargātām grupām, piemēram, etniskajām minoritātēm, LGBTIQA+ kopienai un cilvēkiem, kas dzīvo mazāk attīstītos reģionos.

EP deputāti aicina pielikt punktu nestabilai un neapmaksātai nodarbinātībai, tostarp nedeklarētu, nestandarta un tā saukto “nulles stundu” līgumu ļaunprātīgai izmantošanai. Arī visās prakses vietās būtu jānodrošina taisnīgs atalgojums, pienācīgi darba apstākļi un piekļuve sociālajai aizsardzībai.

Jāievēro arī darba ņēmēju tiesības atslēgties no darba, lai novērstu risku atņemt cilvēkiem darba un privātās dzīves līdzsvaru.

ES un dalībvalstīm jāizstrādā kopīga stratēģija ar mērķi uzlabot nodarbinātības kvalitāti, darba apstākļus un algu standartus.

Citāts

Ziņotāja Alisia Omsa Hinela (S&D, Spānija) sacīja: "Eiropai nākotnē vajadzīgas kvalitatīvas darbavietas un sociālo ieguldījumu aizsardzība. Šo ieteikumu mērķis ir stiprināt sociālo noturību, ļaujot sniegt palīdzību darba ņēmējiem un veikt glaābšanas pasākumus neaizsargātākajiem, kamēr visās dalībvalstīs tiek ieviesta direktīva par minimālo algu.

Ir pienācis laiks pielikt punktu neapmaksātam darbam: mums ir jāatbalsta Eiropas iedzīvotāji, kā pašlaik, tā nākotnē. Visiem jauniešiem, kuri ir praksē, jānodrošina taisnīgs atalgojums, pienācīgi darba apstākļi un piekļuve sociālās apdrošināšanas sistēmām."

Konteksta informācija

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes būs ieteikumi, lai Eiropas tirgū radītu vairāk un kvalitatīvākas darba vietas. Komisija šā gada maijā ierosināja grozījumus Padomes lēmumā, lai pielāgotos stāvoklim pēc Covid-19, iekļaujot vairāk elementu, kas saistīti ar taisnīgumu pārejā uz zaļāku ekonomiku, pievienojot arī politikas elementus, kas ir īpaši svarīgi saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā.

 

Papildu informācija

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

 

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu