Tiešsaistes diskusija “Sociālo pakalpojumu tagadne un nākotne Latvijā”

Ziņa publicēta 09.11.2022
10. novembrī notiks diskusiju cikla “Aktuāli sociālie jautājumi Latvijā un Eiropā” trešais tematiskais pasākums “Sociālo pakalpojumu tagadne un nākotne Latvijā”.

Diskusijai aicinām sekot Eiropas Komisijas pārstāvniecības Facebook kontā vai www.esmaja.lv no plkst. 10.00–11.30.
 
Visas Eiropas Savienības dalībvalstis turpina darbu pie Sociālā pīlāra ieviešanas pasākumiem, kas palīdz veidot godīgākus un labāk funkcionējošus darba tirgus un noturīgas sociālās aizsardzības sistēmas. Turpinām diskusiju ciklu “Aktuāli sociālie jautājumi Latvijā un Eiropā”, lai runātu par Latvijai būtiskiem jautājumiem un izvērtētu jau panākto un iezīmētu turpmāk darāmo iekļaujošākas sabiedrības izveidē.
 
Pandēmija un nesenais enerģijas cenu pieaugums aktualizē strukturālas problēmas, kas veselības aprūpes, sociālās palīdzības un aprūpes nodrošināšanā radušās nepietiekama finansējuma un citu papildus izaicinājumu dēļ. Vienlaikus, ņemot vērā demogrāfiskās izmaiņas, nākotnē pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem, īpaši ilgtermiņa aprūpi, pieaugs. Jau šobrīd redzam, ka cilvēku īpatsvars vecumā virs 65 gadiem ar ilgtermiņa aprūpes vajadzībām Latvijā ir lielāks nekā citās ES valstīs (par šādām vajadzībām ziņoja 38,8 % iedzīvotāju, salīdzinot ar 26,6 % ES 2019. gadā). Iedzīvotāju vajadzības šajā jomā galvenokārt sedz neformālie aprūpētāji – ģimenes locekļi, draugi.
 
Sociālo pakalpojumu laicīgai un kvalitatīvai sniegšanai ir būtiska ietekme uz sociālās atstumtības novēršanu. Diskusijas laikā pievērsimies tieši sociālo pakalpojumu (t.sk. ilgtermiņa aprūpe, sociālie mājokļi un individuālām vajadzībām pielāgoti sociālie pakalpojumi) jautājumiem Latvijā un izvērtēsim līdz šim panākto progresu pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanā. Caur praktiskiem piemēriem un pieredzi izzināsim, kādi izaicinājumi ir sniegt sociālos pakalpojumus laicīgi un efektīvi, un kā tas veicina sociālo un ekonomisko iekļautību. Ņemot vērā Latvijai piešķirto finansējumu gan kohēzijas politikas, gan Atveseļošanās un noturības plāna ietvaros, lai uzlabotu sociālos pakalpojumus un tai skaitā turpinātu pāreju no institucionālās aprūpes uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem, runāsim par iespējamiem nākotnes scenārijiem sociālo pakalpojumu sniegšanā Latvijā.
Diskusijā piedalās:
  • Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece
  • Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
  • Māris Grāvis, Biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"" vadītājs
  • Andris Bērziņš, Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” direktors
Diskusiju vadīs Arnis Krauze, žurnālists un TV3 moderators. Diskusijas darba valoda – latviešu.
 
 
PRESES NODAĻA
Eiropas Komisijas
pārstāvniecība Latvijā