Eiropas Parlaments pasludina Krieviju par valsti, kas atbalsta terorismu 23/11/2022

Ziņa publicēta 25.11.2022
Pēc Vladimira Putina režīma pastrādātajām zvērībām pret Ukrainas civiliedzīvotājiem Eiropas Parlamenta deputāti pasludinājuši Krieviju par valsti, kas atbalsta terorismu.

Trešdien Parlaments pieņēma rezolūciju, kurā aplūko nesenākās norises Krievijas brutālajā agresijas karā pret Ukrainu. Deputāti uzsver, ka Krievijas spēku pastrādātie tīšie uzbrukumi un zvērības pret civiliedzīvotājiem Ukrainā, civilās infrastruktūras iznīcināšana un citi nopietni cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi ir pielīdzinami terora aktiem un uzskatāmi par kara noziegumiem. Ņemot to vērā, viņi atzīst Krieviju par valsti, kas atbalsta terorismu, un valsti, kas "izmanto terorisma līdzekļus".

Nepieciešams ES tiesiskais regulējums

Tā kā ES pašlaik nevar oficiāli atzīt veselas valstis par terorisma atbalstītājām, Parlaments aicina ES un tās dalībvalstis izstrādāt atbilstošu tiesisko regulējumu un apsvērt iespēju iekļaut Krieviju šādā sarakstā. Tas ļautu veikt virkni būtisku ierobežojošu pasākumu pret Maskavu un būtiski ierobežot ES attiecības ar Krieviju.

Eiropas Parlamenta deputāti aicina Padomi iekļaut ES teroristu sarakstā Krievijas paramilitāro organizāciju "Vāgnera grupa", 141. īpašo motorizēto pulku, ko dēvē arī par kadiroviešiem, kā arī citus Krievijas finansētus bruņotus grupējumus, kaujiniekus un pilnvarotās personas.

Vēl vairāk izolēt Krieviju, pabeigt darbu pie devītās ES sankciju paketes

Parlaments aicina Eiropas Savienību turpināt Krievijas starptautisko izolāciju, tostarp attiecībā uz Krievijas dalību starptautiskās organizācijās un struktūrās, piemēram, ANO Drošības padomē. Deputāti arī vēlas, lai vēl vairāk tiktu samazinātas diplomātiskās attiecības ar Krieviju, ES kontakti ar Krievijas pārstāvjiem tiktu ierobežoti līdz absolūtam minimumam, kā arī tiktu slēgtas un aizliegtas ar Krievijas valsti saistītas iestādes Eiropas Savienībā, kas izplata propagandu visā pasaulē.

Ņemot vērā to, ka Kremlis arvien vairāk pastiprina terora aktus pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, EP aicina dalībvalstis Padomē ātri pabeigt darbu pie devītās sankciju paketes pret Maskavu. Deputāti arī vēlas, lai ES valstis aktīvi novērstu un izmeklētu spēkā esošo sankciju apiešanu un sauktu pie atbildības par to, kā arī kopā ar Eiropas Komisiju apsvērtu iespējamos pasākumus pret dalībvalstīm, kas cenšas palīdzēt Krievijai apiet noteiktās sankcijas.

Rezolūcija tika pieņemta ar 494 balsīm par, 58 balsīm pret un 44 atturoties.

Plašāku informāciju par valstu atzīšanu par terorisma atbalstītājām un līdzīgu tiesisko regulējumu citās valstīs skatiet Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta jaunākajā ziņojumā.

Papildu informācija

 

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (23.11.2022.)

Noskatīties plenārsēdes debašu videoierakstu (18.10.2022.)

Paziņojums presei: Eiropas Parlamenta deputāti aicina ievērojami palielināt militāro palīdzību Ukrainai (06.10.2022.)

EP Multimediju centrs: brīvi lietojams fotogrāfijas, video un audio materiāli

 

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu