Parlaments apstiprina 18 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai 2023. gadā

Ziņa publicēta 25.11.2022
Ceturtdien Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja aizdevumu 18 miljardu eiro apmērā, lai atbalstītu Ukrainu karā ar Krieviju.

Šie 18 miljardi eiro segs aptuveni pusi no aptuveni 3-4 miljardu eiro ikmēneša finansējuma, kas Ukrainai būs vajadzīgs 2023. gadā. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu nauda tiks novirzīta svarīgāko sabiedrisko pakalpojumu atbalstam, piemēram, slimnīcu un skolu darbības nodrošināšanai, mājokļu nodrošināšanai pārvietotajiem iedzīvotājiem, makroekonomiskajai stabilitātei un Krievijas izpostītās kritiskās infrastruktūras atjaunošanai.

Aizdevums, ko ES nodrošinās no finanšu tirgiem, tiks izmaksāts ceturkšņa maksājumos, nodrošinot nepārtrauktību un paredzamību, kas ir būtiski, lai Ukraina kara apstākļos varētu saglabāt stabilitāti.

Aizdevums Ukrainai tiek piešķirts ar nosacījumiem: tai jāveic reformas, lai stiprinātu valsts iestādes un sagatavotu Ukrainu atjaunošanai un virzībai uz iestāšanos ES. Nosacījumos, ko Komisija pārskatīs pirms katras aizdevuma daļas izmaksas, iekļauti arī pasākumi korupcijas apkarošanai, tiesu sistēmas reforma, tiesiskuma ievērošana, laba pārvaldība un iestāžu modernizācija.

Regula tika atbalstīta ar 507 balsīm par, 38 pret un 26 atturoties.

Citāts

EP priekšsēdētāja Roberta Metsola pēc balsojuma teica:

"Ukraina cīnās par Eiropas vērtībām. Eiropas Parlaments un Eiropas Savienība ir parādījuši ievērojamu solidaritāti ar Ukrainu humanitārajā, militārajā un finanšu jomā. Būtiski arī, ka mēs esam piešķīruši Ukrainai ES kandidātvalsts statusu.

Vakar mēs uzsākām Eiropas kampaņu "Cerību ģeneratori", lai palīdzētu Ukrainai pārlaist ziemu. Šodien mēs ar lielu balsu vairākumu un rekordlielā ātrumā apstiprinājām 18 miljardu eiro atbalsta pasākumu kopumu, lai Ukraina varētu pārdzīvot karu un atjaunot savu kritiski svarīgo infrastruktūru."

Sandra Kalniete (EPP, Latvija), pastāvīgā ziņotāja par Ukrainu Starptautiskās tirdzniecības komitejā, sacīja:

"Ukraina jau ir izturējusi 273 dienas no šī brutālā kara. Krievija ir pārkāpusi visus iespējamos starptautiskos tiesību aktus, izšaujot 4700 raķešu uz Ukrainas pilsētām un svarīgo infrastruktūru, nogalinot tūkstošiem civiliedzīvotāju. Tomēr Ukrainas tauta vēl nekad nav bijusi tik vienota, un tās armija - tik motivēta turpināt savas valsts atbrīvošanu. Ukrainai ir jāzina, ka tā var rēķināties ar Eiropas atbalstu tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. ES ir gatava sniegt regulāru un paredzamu finansiālu palīdzību, lai palīdzētu segt ievērojamu daļu no Ukrainas neatliekamajām finanšu vajadzībām 2023. gadā."

Vispārīgi

Kopš kara sākuma ES un tās dalībvalstis Ukrainas atbalstam ir piešķīrušas 19,7 miljardus eiro, no kuriem liela daļa ir sniegta kā makrofinansiālā palīdzība, ko EP apstiprināja septembrī un jūlijā.

Turpmākie soļi

Aizdevums vienprātīgi jāapstiprina Padomei 6. decembra sanāksmē, lai Komisija varētu atbalstu izmaksāt 2023. gada sākumā.

Papildu informācija

 

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (24.11.2022.)

Debašu videoieraksts (23.11.2022.)

Balsojuma rezultāti (24.11.2022.)

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu