Patērētāju tiesību aizsardzība: 148 no 399 pārbaudītajiem tiešsaistes veikaliem konstatēta manipulatīva tiešsaistes prakse

Ziņa publicēta 31.01.2023
Šodien Eiropas Komisija un 23 dalībvalstu, Norvēģijas un Islandes valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādes (CPC tīkls) publiskoja mazumtirdzniecības tīmekļvietņu skrīninga (“kontrolreids”) rezultātus. Šī pārbaude aptvēra 399 mazumtirgotāju tiešsaistes veikalus, kas pārdod dažādas preces, sākot ar tekstilizstrādājumiem un beidzot ar elektronikas precēm. Tajā galvenā uzmanība tika pievērsta arī trim īpašiem manipulatīvas prakses veidiem, par kuriem bieži ir zināms, ka tie spiež patērētājus izdarīt izvēli, kas, iespējams, nav viņu interesēs, – tā sauktajām “maldinošajām saskarnēm” (“dark patterns”). Pie tām pieder: falši laika skaitīšanas taimeri, tīmekļa saskarnes, kas paredzētas tam, lai patērētājus pamudinātu veikt pirkumus, iegādāties abonementu vai izdarīt citas izvēles, un slēpta informācija. Izmeklēšanā atklājās, ka 148 vietnēs bija vismaz viena no šīm maldinošajām saskarnēm.

Tiesiskuma komisārs Didjē Reinderss sacīja: 

Mūsu skrīnings liecina, ka gandrīz 40 % no tiešsaistes iepirkšanās tīmekļvietnēm paļaujas uz manipulatīvu praksi, lai izmantotu patērētāju neaizsargātību vai maldinātu viņus. Šāda rīcība ir acīmredzami nepareiza un pretrunā patērētāju aizsardzībai. Šobrīd mums jau ir saistoši instrumenti, lai palīdzētu risināt šādas problēmas, un es aicinu valstu iestādes izmantot savas tiesībaizsardzības spējas, lai attiecīgi rīkotos un apkarotu šādu praksi. Līdztekus Komisija pārskata visus patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktus, lai nodrošinātu to piemērotību digitālajam laikmetam, tai skaitā novērtētu, vai ir pienācīgi aptvertas maldinošās saskarnes.

  • 42 tīmekļvietnes lietoja falšus laika skaitīšanas taimerus ar termiņiem konkrētu produktu iegādei.
  • Izmantojot vizuālo dizainu vai valodas izvēli, 54 tīmekļvietnes novirzīja patērētājus uz konkrētām izvēlēm — sākot ar abonementiem un beidzot ar dārgākiem produktiem vai piegādes iespējām.
  • Tika konstatēts, ka 70 tīmekļvietnes slēpj svarīgu informāciju vai padara to mazāk redzamu patērētājiem. Piemēram, tas ietvēra informāciju par piegādes izmaksām, produktu sastāvu vai lētākas iespējas pieejamību. 23 tīmekļvietnes slēpa informāciju, kuras mērķis bija manipulēt ar patērētājiem, lai viņi iegādātos abonementu.
  •  Kontrolreids ietvēra arī 102 skrīningā pārbaudīto tīmekļvietņu lietotnes, no kurām 27 arī izmantoja vismaz vienu no trim maldinošo saskarņu kategorijām.

Turpmākie pasākumi

Valsts iestādes tagad sazināsies ar attiecīgajiem tirgotājiem, lai labotu to tīmekļvietnes un vajadzības gadījumā veiktu turpmākus pasākumus saskaņā ar attiecīgo valstu procedūrām.

Papildus šim kontrolreidam un saistībā ar plašākiem centieniem risināt maldinošo saskarņu problēmu Komisija, lai papildinātu CPC tīkla darbu, sazināsies arī ar tiešsaistes tirgotājiem, kas norādīti 2022. gada pētījumāMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus par negodīgu komercpraksi digitālajā vidē, nolūkā lūgt šos tirgotājus labot šeit norādītās problēmas.

Turklāt Komisija apkopo atsauksmes par trīs direktīvām, kas saistītas ar patērētāju tiesību aizsardzību, lai noteiktu, vai tās nodrošina augstu aizsardzības līmeni digitālajā vidē: Negodīgas komercprakses direktīvu, Patērētāju tiesību direktīvu un Negodīgu līguma noteikumu direktīvu. Sabiedriskā apspriešanaMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus notiek līdz 2023. gada 20. februārim.

Konteksts

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīklsMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus (CPC) ir to iestāžu tīkls, kuras atbild par ES patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu izpildi. Lai risinātu pārrobežu jautājumus, šo iestāžu rīcība tiek koordinēta ES līmenī.

Valstu iestādes ir atbildīgas par ES patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu izpildi. Pateicoties atjauninātajai Regulai par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā, tām tagad ir lielākas pilnvaras atklāt pārkāpumus un ātri vērsties pret negodīgiem tirgotājiem.

Ar jauno Digitālo pakalpojumu aktuMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus tiešsaistes platformās tiks aizliegta maldinošu saskarņu izmantošana. Tas papildinās tādus noteikumus kā Negodīgas komercprakses direktīvaMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus vai Vispārīgā datu aizsardzības regulaMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus, nodrošinot, ka attiecībā uz platformām nav regulējuma nepilnību, kas dod iespēju manipulēt ar lietotājiem.

Turklāt ar jauno direktīvu par Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu tika grozīti spēkā esošie ES patērētāju tiesību instrumenti, vēl vairāk uzlabojot pārredzamību patērētājiem, kad viņi iepērkas tiešsaistes tirdzniecības vietās.

Tīkls veic kontrolreidus, izmantojot vienotu kritēriju kopumu, ko sagatavojusi Eiropas Komisija. Informācija par iepriekšējiem kontrolreidiem ir pieejama šeitMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus.

Sīkākai uzziņai

Kontrolreidi: tīmekļvietņu pārbaudesMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumus

Patērētāju tiesību aizsardzības regulaMeklēt iepriekšējās saites pieejamos tulkojumusfaktu lapa

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā