Iezīmējot Eiropas Prasmju gadu, ar raidierakstu ciklu tiek meklētas sastāvdaļas super-pilsoņa receptei

Ziņa publicēta 16.03.2023
Šī gada martā Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā uzsāk raidierakstu cikla “Pilsoniskā@balss” 2. sezonu, kurā kopā ar dažādu jomu ekspertiem, tiks meklētas atbildes, kādām prasmēm jāpiemīt mūsdienu pilsonim.

Kopumā notiks astoņas sarunas ar jomas ekspertiem no dažādiem Latvijas reģioniem par prasmēm, kam jāpiemīt mūsdienu pilsonim, sākot ar digitālajām prasmēm, kritisko domāšanu, modernām profesijām, līdz pat tādām prasmēm, kā pilsoniskā kompetence, prasmes ievērot labbūtību, prasmes rast harmoniju starp privāto un profesionālo dzīvi u.tml. 

“Būtiski, ka Eiropas Prasmju gada programma iekļauj dzīves prasmes, kas ietver dažādas kompetences, tai skaitā pilsonisko kompetenci. Līdz ar to, Eiropas Prasmju gads ir iespēja izcelt šīs kompetences nozīmīgumu, kā arī kopīgi meklēt risinājumus, kā stiprināt pilsoniskās prasmes, kas ir neatņemama demokrātiskas valsts daļa”, - saka Latvijas Pilsoniskās alianses direktore, raidierakstu sēriju vadītāja Kristīne Zonberga.

Eiropas Komisija 2023. gadu ir pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu, kura ietvaros tiek ierosināts dot jaunu impulsu zināšanu un prasmju apguvei, tai skaitā pilsoniskās izglītības un līdzdalības jomā. Viens no labi funkcionējošas demokrātijas pamatakmeņiem ir prasmju pilnveide tieši pilsoniskās izglītības jomā. Vairāk par Prasmju gadu varat uzzināt šeit vai noklausoties diskusiju.  

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre: “Līdzīgi kā populāru filmu supervaroņu, arī pilsoņa superspēju var būt ļoti daudz un dažādu. Vienas no svarīgākajām, manuprāt, ir spēja cienīt demokrātiskās vērtības un mums dāvātās brīvības, spēja būt cilvēcīgam un solidāram pret līdzcilvēkiem, spēja novērtēt mūsu sabiedrībā esošo dažādību un izmantot ieguvumus no tās sabiedrības un valsts izaugsmē. Būtiski ir nepārstāt mācīties visa mūža garumā. Tikai esot zinoši un izglītoti, mēs spēsim pilnvērtīgi izmantot un realizēt savas Eiropas pilsoņu tiesības un būt konkurētspējīgi Eiropā un pasaulē.”

Pirmās  raidieraksta sarunas “Super-pilsoņa recepte: Pilsoniskā kompetence demokrātisko vērtību groziņā” viesi ir biedrības “Gribu Palīdzēt bēgļiem” valdes locekle Linda Jākobsone-Gavala un “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” projektu direktore Agnija Jansone. Sarunu iespējams noklausīties šeit.

 

Par Latvijas Pilsonisko aliansi

Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga jumta nevalstiskā organizācija pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas stiprināšanas jomā, kuras misija ir pārstāvēt pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā biedrību un nodibinājumu kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām. Latvijas Pilsoniskā alianse apvieno vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.

Papildu informācija: www.nvo.lv

https://www.facebook.com/CivicAllianceLatvia/

 

Papildus informācija: www.nvo.lv

Anita Urkauska

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Pilsoniskā alianse 

Tālrunis: +371 24245580 

E-pasts: anita.urkauska@nvo.lv