Eiropas pilsoņu iniciatīva: Komisija nolemj reģistrēt iniciatīvu par Ukrainas kultūras un mantojuma saglabāšanu un attīstību

Ziņa publicēta 17.08.2023
16.augustā Eiropas Komisija nolēma reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) “Ukrainas kultūras, izglītības, valodas un tradīciju saglabāšana un attīstība ES valstīs”.

Iniciatīvas organizatori mudina Komisiju pastiprināt darbības, lai atbalstītu Ukrainas bēgļu integrāciju Eiropas Savienībā. Viņi arī aicina Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus, lai saglabātu ukraiņu kultūru, valodu, tradīcijas un mantojumu, kā arī izveidot integrācijas centru struktūru visai Eiropai.

Lēmumam par reģistrāciju ir juridisks raksturs, un tas neskar Komisijas galīgos juridiskos un politiskos secinājumus par šo iniciatīvu un rīcību, ko, ja būs nepieciešams, tā gatavosies veikt tad, ja iniciatīva saņems vajadzīgo atbalstu.

Tā kā Eiropas pilsoņu iniciatīva atbilst attiecīgajos tiesību aktos noteiktajiem formālajiem nosacījumiem, Komisija uzskata, ka tā ir juridiski pieņemama. Šajā posmā Komisija nav skatījusi priekšlikuma būtību.

Nākamie soļi

Pēc iniciatīvas reģistrācijas, kas notika šodien, organizatoru rīcībā ir seši mēneši, lai uzsāktu parakstu vākšanu. Ja gada laikā Eiropas pilsoņu iniciatīvu atbalstīs vismaz viens miljons iedzīvotāju no vismaz septiņām dalībvalstīm, Komisijai būs jāreaģē. Komisija būs jāpieņem lēmums, vai rīkoties atbilstoši iniciatīvā izvirzītajai prasībai, un jāpamato savs lēmums.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīvas tika ieviestas ar Lisabonas līgumu kā iespēja pilsoņiem noteikt ES darba kārtību. Šo instrumentu oficiāli sāka izmantot 2012. gada aprīlī. Pēc oficiālās reģistrēšanas Eiropas pilsoņu iniciatīva dod iespēju vienam miljonam iedzīvotāju no vismaz septiņām ES dalībvalstīm aicināt Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras. Iniciatīvas juridiskās pieņemamības nosacījumi ir šādi: 1) iniciatīvā ierosinātā rīcība nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, 2) tā nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai provokatīva un 3) tā nav klajā pretrunā Savienības vērtībām.

Kopš EPI ieviešanas Komisija ir saņēmusi 128 pieprasījumus Eiropas pilsoņu iniciatīvas izsludināšanai, no kuriem 103 atbilda pieņemamības nosacījumiem un attiecīgi tika reģistrēti.

Papildinformācija

Ukrainas kultūras, izglītības, valodas un tradīciju saglabāšana un attīstība ES valstīs

EPI statistika

Eiropas pilsoņu iniciatīvas, kurām patlaban tiek vākti paraksti

Eiropas pilsoņu iniciatīvas forums

#EUTakeTheInitiative kampaņa

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā