Eiropas Valodu diena 2023

Ziņa publicēta 19.09.2023
26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek atzīmēta Eiropas Valodu diena – diena, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta valodu daudzveidībai, to apguvei, valodniecībai, valodniekiem, tulka un tulkotāja profesijai.

Madonā Eiropas Valodu dienas aktivitātes notiks 29.septembrī, kad madoniešiem tiks piedāvāta iespēja tikties ar tulkotāju, angļu filoloģi Daigu Melderi. Daiga Meldere tulkošanas darbus veic ikdienā, bet viens no lielākajiem šī brīža sasniegumiem -  “New York Times” bestsellera – Džesa Voltera grāmatas “Skaistās drupas” tulkojums.

Aktīvā sarunā jaunieši varēs noskaidrot filologa un tulkotāja profesijas pozitīvos un varbūt arī kādus negatīvos aspektus, par ceļu, kā kļūt par tulkotāju, kāda ir tulkotāja ikdiena, kāds ir grāmatas tulkošanas process, metodes utt.

Tā kā 2023. ir Eiropas Prasmju gads, akcents tiks likts arī uz prasmēm, interesentiem dodot iespēja “iemēģināt roku” tulkotāja profesijā un iesaistīties citās aktīvās nodarbēs, kas saistītas ar Eiropas valodām.


Daiga Poča-Lapiņa
Madonas novada bibliotēkas direktores vietniece;
Europe Direct Gulbenē pasākumu norises vietas Madonā koordinatore