SOTEU 2023 noslēgusies

Ziņa publicēta 13.09.2023
Europe Direct Gulbenē Un BELC tīkla dalībnieki Varakļānos 13.septembrī vēroja ikgadējo Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas runu par stāvokli Eiropas Savienībā (SOTEU).

2023.gada runā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena ieskicēja galvenās prioritātes un pamatiniciatīvas nākamajam gadam, kuru pamatā ir Eiropas Savienības panākumi un sasniegumi pēdējos gados:

Kā ik gadu šī bija ļoti pārdomāta un visaptveroša runa, ieskicējot visus svarīgākos notikumus, iniciatīvas, nākotnes vīzijas:

  • EIROPAS ZAĻAIS KURSS
  • EKONOMIKA, SOCIĀLĀ JOMA UN KONKURĒTSPĒJA
  • Digitalizācija un mākslīgais intelekts
  • GLOBĀLIE JAUTĀJUMI, MIGRĀCIJA UN DROŠĪBA
  • UKRAINA

Simpātiska šķita frāze: "... mūs visus vieno cīņa par to, kas ir pareizi".

Šķiet tik vienotā Eiropa vēl nav bijusi nekad. Palīdzība Ukrainai, robežu stiprināšana, drošība un miers joprojām ir viens no aktuālākajiem jautājumiem vietējā sabiedrībā. Elektroenerģētika. Enerģētiskā neatkarība. Atjaunīgie energoresursi kontekstā ar milzīgajām elektrības pakalpojumu cenām Latvijā. Eiropas Prasmju gads kā ļoti veiksmīga iniciatīva.

Runas oriģinālversija ir pieejama šeit.