Uzlabotas tiesības un labāka informācija ceļotājiem

Ziņa publicēta 29.11.2023
Komisija šodien pieņēma virkni priekšlikumu, kuru mērķis ir uzlabot pasažieru un ceļotāju pieredzi, stiprinot viņu tiesības. Jaunie noteikumi balstīsies uz gūto pieredzi, tostarp neseno pieredzi saistībā ar Covid-19 krīzi un ceļojumu grupas Thomas Cook bankrotu 2019. gadā, kas būtiski ietekmēja gan ceļotājus, gan ceļojumu tirgu. Jo īpaši tās precizēs noteikumus par izdevumu atlīdzināšanu, ja lidojumi vai multimodālie braucieni tiek rezervēti ar starpnieka starpniecību, lai pasažieri būtu labāk aizsargāti pret atcelšanu. Tie arī nodrošinās raitākus braucienus, jo īpaši tos, kas saistīti ar dažādiem ceļojumu pakalpojumiem vai transporta veidiem, nodrošinot pasažieriem piekļuvi tiešam atbalstam un uzlabotu reāllaika informāciju, piemēram, par kavēšanos un atcelšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pasažieru ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām, lai risinātu un atvieglotu pāreju no viena transporta veida uz citu un vajadzības gadījumā uzlabotu kvalitatīvu palīdzību.

Šodien pieņemtie priekšlikumi ir vērsti uz trim aspektiem:

1. Pasažieriem lielākas tiesības

Pasažieriem, kas ceļo ar gaisa transportu, vilcienu, kuģi vai autobusu, jau ir piešķirta ES pasažieru tiesību aizsardzība. Piemēram, viņiem ir tiesības uz maršruta maiņu, atmaksu, kompensāciju un/vai palīdzību (atkarībā no apstākļiem), ja ceļojums ir traucēts. Tomēr joprojām pastāv dažas nepilnības mūsdienu noteikumos, bet trūkumi īstenošanā un izpildē liedz pasažieriem pilnībā izmantot šīs tiesības. Priekšlikums pārskatīt regulas par pasažierutiesībāmrisina šīs problemātiskās jomas, stiprinot izpildes mehānismus un ieviešot noteikumus attiecībā uz aviopasažieriem, kuri rezervējuši savus lidojumus ar starpnieka starpniecību, tostarp par izdevumu atlīdzināšanu. Priekšlikumā par pasažieru tiesībām multimodālo braucienu kontekstā pirmo reizi ir izklāstīti arī jauni noteikumi, lai aizsargātu pasažierus, kuri izmanto dažādus transporta veidus, piemēram, autobusus, vilcienus un lidmašīnas, vienā braucienā. Pasažieriem būs labākas tiesības uz informāciju pirms šādiem braucieniem un to laikā, tostarp par minimālo pārsēšanās laiku starp dažādiem transporta pakalpojumiem. Turklāt, ja tie ir iegādājušies multimodālo ceļojumu saskaņā ar vienu pārvadājuma līgumu, viņiem būs tiesības saņemt pārvadātāja palīdzību nokavētu pārsēšanos gadījumā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pasažieru ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām. Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuras brauciena laikā pārceļas no viena transporta veida uz citu, pārvadātāji un termināļa operatori sniegs palīdzību savienojuma vietās, kad tās ceļo saskaņā ar vienu pārvadājuma līgumu vai kad tās ceļo, izmantojot multimodālus pasažieru pārvadājumu mezglus. Ja aviokompānija pasažierim ar invaliditāti vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām uzliek pienākumu ceļot kopā ar kādu personu, jo pasažierim ir vajadzīga palīdzība, lai izpildītu aviācijas drošības prasības (piemēram, lai piesprādzētu drošības jostu), aviosabiedrībai būs pienākums pārvadāt pavadošo personu bez maksas, un, ja iespējams, šī persona jāatrod blakus pasažierim, kuram tā palīdz. Šīs tiesības jau pastāv, ceļojot ar vilcienu, kuģi vai autobusu.

2. Komplekso ceļojumu ceļotāju aizsardzība

Līdz ar 2015. gada Komplekso ceļojumu direktīvas pārskatīšanu komplekso ceļojumu ceļotāju aizsardzība nākotnē būs efektīvāka, jo īpaši krīzes situācijās, mācoties no Covid-19 pandēmijas gūtās pieredzes. Ierosinātie grozījumi nodrošinās lielākas un skaidrākas tiesības ceļotājiem un precizēs komplekso pakalpojumu organizatoru pienākumus un pienākumus.

Daži no jaunajiem noteikumiem attiecas uz:

  • Attiecībā uz atmaksu pastāv pakalpojumu sniedzēju, komplekso pakalpojumu organizatoru un ceļotāju ķēde. Ceļotājiem joprojām būs tiesības uz atmaksu 14 dienu laikā. Tas tiks atvieglots, jo komplekso pakalpojumu organizatoriem, no kuriem lielākā daļa ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), būs tiesības uz atmaksu no pakalpojumu sniedzējiem 7 dienu laikā. Tas, ka viņi saņem atmaksu vienas nedēļas laikā, ļauj viņiem, savukārt, divu nedēļu laikā atmaksāt savus klientus.
  • Sākotnējie maksājumi, ko ceļotāji veic par kompleksiem pakalpojumiem, nedrīkst pārsniegt 25 % no kompleksā pakalpojuma cenas, izņemot gadījumus, kad organizatoriem rodas izmaksas, kas pamato lielāku sākotnējo maksājumu, piemēram, tāpēc, ka viņiem ir jāmaksā aviosabiedrībai pilna biļetes cena avansā. Organizatori nevar pieprasīt kopējo maksājumu agrāk kā 28 dienas pirms kompleksā pakalpojuma sākuma.
  • Ceļotāji, kuriem tiek piedāvāts vaučers, saņems skaidru informāciju, ka viņi var pieprasīt atmaksu, un pirms vaučera pieņemšanas tiks informēti par vaučera īpašībām. Šādi vaučeri tiks atmaksāti automātiski, ja tie netiks izmantoti pirms to derīguma termiņa beigām. Turklāt uz vaučeriem un atmaksas tiesībām attieksies aizsardzība maksātnespējas gadījumā.
  • Skaidrāka informācija: Atpūtnieki saņems skaidru informāciju par to, vai ceļojumu pakalpojumu apvienojums ir komplekss, kas ir atbildīgs par problēmām, un par viņu kā komplekso ceļojumu ceļotāju tiesībām.

3. Labāki multimodālie maršruta informācijas pakalpojumi un kopējas Eiropas mobilitātes datu telpas izveide

Multimodalitāte vai transporta veidu kombinācija var samazināt kopējās transporta emisijas, ļaujot ceļotājiem izvēlēties visefektīvāko un ilgtspējīgāko transporta veidu. Deleģētās regulas par ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu (MMTIS) pārskatīšana ļaus pasažieriem, izmantojot ceļojumu informācijas pakalpojumus, vieglāk atrast reāllaika informāciju par dažādiem transporta veidiem un piekļūt reāllaika atjauninājumiem brauciena laikā, piemēram, par kavēšanos un atcelšanu. Būs pieejama arī jauna veida informācija, piemēram, par to, vai velosipēdus var uzņemt vilcienā, un par pieejamību, tostarp pasažieriem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām.

Saskaņā ar Eiropas Datu stratēģiju un programmas “Digitālā Eiropa” atbalstu šodien pieņemtā iniciatīva par kopīgu Eiropas mobilitātes datu telpu (EMDS) atvieglos piekļuvi datiem, to apvienošanu un kopīgošanu no esošajiem un turpmākajiem transporta un mobilitātes datu avotiem. Tas ļaus piekļūt reāllaika datiem un apmainīties ar tiem, dodot iespēju ceļotājiem sekot līdzi transporta situācijai un satiksmes apstākļiem, ļaujot viņiem labāk plānot savus braucienus. Tas arī dos iespēju publiskā un privātā sektora dalībniekiem izstrādāt inovatīvus transporta pakalpojumus un uz datiem balstītas transporta politikas veidošanu.  

Pamatinformācija

ES pasažieru tiesības attiecas uz aptuveni 13 miljardiem pasažieru, kuri ES katru gadu ceļo ar lidmašīnu, vilcienu, autobusu vai prāmi, un daudzi citi izmanto vietējo transportu. Paredzams, ka līdz 2030. gadam šis skaitlis sasniegs 15 miljardus un līdz 2050. gadam — gandrīz 20 miljardus.

ES Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģija ir Komisijas ceļvedis zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai. Abi aspekti ir cieši saistīti, jo digitalizācija palielina efektivitāti un elastību, kas samazina transporta emisijas. Stratēģijā ir izklāstīts, kā līdz 2050. gadam par 90 % samazināt transporta emisijas, un noteikti galvenie atskaites punkti, piemēram, līdz 2030. gadam plašā mērogā izvērst automatizētu mobilitāti.

Sīkāka informācija

2023. gada priekšlikums grozīt Komplekso ceļojumu direktīvu

Tīmekļa vietne — Komplekso ceļojumu direktīva

Jautājumi un atbildes par pasažieru tiesību regulējuma pārskatīšanu

Jautājumi un atbildes par Deleģētās regulas par ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu (MMTIS) un kopīgu Eiropas mobilitātes datu telpu pārskatīšanu 

Jautājumi un atbildes par Komplekso ceļojumu direktīvas pārskatīšanu

Faktu lapa

Avots: Eiropas Komisijas pāstāvniecība Latvijā