Parlaments ir gatavs sarunām par ES invaliditātes karti

Ziņa publicēta 19.01.2024
Parlaments 17.janvārī pieņēma savu nostāju sarunām ar Padomi par ES invaliditātes karti un invalīdu stāvvietas izmantošanas karti.

Parlaments savā nostājā, ko sagatavojusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, prasa noteiktus termiņus karšu izsniegšanai un atjaunošanai, proti, 60 dienas ES invaliditātes kartei un 30 dienas - stāvvietas kartei. Parlaments arī prasa iespēju 15 dienu laikā sagatavot autostāvvietas kartes digitālo versiju.

EP deputāti rosina abas kartes darīt pieejamas gan fiziskā, gan digitālā formātā, turklāt bez maksas. Viņi vēlas, lai noteikumi par pieteikuma iesniegšanu kartes saņemšanai būtu sagatavoti personām ar invaliditāti pieejamos formātos, tostarp arī valsts un starptautiskajā zīmju valodā un Braila rakstā, kā arī viegli saprotamā valodā.

Lai nodrošinātu tiem, kas strādā vai studē citā dalībvalstī, piekļuvi pabalstiem un sociālajai palīdzībai, EP deputāti prasa uz laiku aizsargāt Eiropas Invaliditātes kartes turētājus, kuri pārceļas strādāt vai studēt citā dalībvalstī, līdz viņu statuss tiek oficiāli atzīts. Tas iekļautu arī personas ar invaliditāti, kas ceļo ES mobilitātes programmas, piemēram, Erasmus+, ietvaros.

Parlaments uzskata, ka dalībvalstīm un Komisijai būtu jāpalielina iedzīvotāju informētība par Eiropas invaliditātes karti un Eiropas invalīdu stāvvietas izmantošanas karti, tostarp izveidojot tīmekļa vietni ar informāciju par to, kā saņemt, izmantot un atjaunot kartes visās ES valodās, kā arī dalībvalstu un starptautiskajā zīmju valodā.

Citāts

Ziņotāja Lucija Duriša Nikolsonova (Renew, Slovākija) sacīja:

"Šis tiesību akts ne tikai atvieglos ceļošanu, bet arī īstenos ES līgumā noteikto apņemšanos nodrošināt brīvu pārvietošanos visiem eiropiešiem. Es uzskatu, ka gan Parlamentam, gan Padomei ir politiskā griba ātri panākt vienošanos. Tomēr šis ir tikai sākums. Cīņa par to, lai personām ar invaliditāti būtu tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem ES pilsoņiem, ir ilgstoša cīņa, un mums ir jāveic izmaiņas daudzos ES tiesību aktos, jo īpaši sociālās aizsardzības jomā."

Turpmākie soļi

Sarunas ar Padomi sāksies janvāra beigās. Dalībvalstis par savu nostāju ir jau ir vienojušās.

Vispārīga informācija

Ierosinātā direktīva ieviesīs ES invaliditātes karti un pārstrādās Eiropas invalīdu stāvvietas karti, lai nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti īslaicīgos ceļojumos ir pieejami tādi paši nosacījumi kā personām, kas dzīvo attiecīgajā dalībvalstī, tostarp piekļuve stāvvietām. Līdz šim personas ar invaliditāti regulāri saskārušās ar šķēršļiem citās dalībvalstīs, jo viņu invaliditātes statuss ne vienmēr tiek atzīts visā Eiropas Savienībā.

Abas kartes būs paredzētas ES pilsoņiem, kuru invaliditātes statusu un tiesības atzīst dalībvalsts, kurā viņi dzīvo, vai arī viņu ģimenes locekļiem vai personām, kas viņus pavada vai palīdz. Komisija iesniegusi papildu priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka šādas tiesības attiecas arī uz trešo valstu pilsoņiem, kuri dzīvo Eiropas Savienībā.

Avots: Eiropas Parlamenta birojs Latvijā