Komisija uz Eiropas Vēža uzveikšanas plāna pamata ieteic jaunus pasākumus attiecībā uz vakcīnnovēršamiem vēža veidiem

Ziņa publicēta 02.02.2024
Eiropas Komisija nāk klajā ar ieteikumu, kā atbalstīt dalībvalstu centienus novērst vēzi ar vakcinācijas palīdzību. Ieteikumā galvenā uzmanība pievērsta pasākumiem, kas vajadzīgi, lai veicinātu divu svarīgu vakcinācijas veidu izmantošanu, kuri var novērst vēzi potenciāli izraisošas vīrusinfekcijas, proti, vakcināciju pret cilvēka papilomas vīrusu (HPV) un B hepatīta vīrusu (HBV), un lai uzlabotu vakcinācijas aptveres monitorēšanu.

Ieteikums ir daļa no Eiropas Vēža uzveikšanas plāna, kas savukārt ir viens no galvenajiem Eiropas veselības savienības pīlāriem. Tiek lēsts, ka aptuveni 40 % vēža gadījumu Eiropas Savienībā ir profilaktiski novēršami. Tomēr saskaņā ar publicēto jauno ziņojumu 2021. gadā ES dalībvalstīs profilaksei tika atvēlēti tikai aptuveni 5 % kopējo veselības aprūpes izdevumu.

Vakcīnnovēršami vēža veidi

Lai izskaustu HPV izraisītu dzemdes kakla vēzi un cita veida vēzi, piemēram, noteiktu veidu galvas un kakla vēzi un cita veida anoģenitālu vēzi, Eiropas Vēža uzveikšanas plānā dalībvalstīm ir noteikts mērķrādītājs līdz 2030. gadam sasniegt meiteņu vakcinētību pret HPV ar vakcinācijas aptveri 90 % un krietni palielināt zēnu vakcinētību. Vēža uzveikšanas plāna mērķis ir arī nodrošināt piekļuvi vakcinācijai pret HBV un tās plašāku izmantošanu, jo īpaši, lai novērstu aknu vēzi. Šīs vakcīnas ir būtiski svarīgas sabiedrības veselības aizsardzībai un pret krīzēm elastīgu veselības sistēmu atbalstam.

Tomēr, lai sasniegtu šos mērķus, vēl ir daudz darāmā. Pret HPV veiktās vakcinācijas aptvere daudzās dalībvalstīs ir krietni zem 50 % meiteņu mērķgrupā, attiecībā uz zēnu un jauniešu mērķgrupas vakcinētību ir pieejami vien ierobežoti dati, turklāt trūkst datu par rādītājiem attiecībā uz vakcināciju pret HBV.

Pieņemtajā ieteikumā ir iekļauta virkne pasākumu, ko dalībvalstis varētu veikt, lai uzlabotu šo dzīvību glābjošo vakcīnu vakcinācijas rādītāju. Tie ir šādi:

 • nodrošināt, ka vakcinācija tiek veikta bez maksas un/vai tiek pilnībā atlīdzināta;
 • nodrošināt, jo īpaši mērķgrupām un mazaizsargātām vai augsta riska grupām, vieglu piekļuvi vakcinācijai;
 • imunizāciju pret vakcīnnovēršamu vēzi integrēt nacionālajos vēža apkarošanas plānos;
 • stiprināt komunikācijas centienus, jo īpaši komunikācijā ar vecākiem, jauniešiem un mērķgrupām uzsverot vakcinācijas sniegtos ieguvumus un vēršoties pret maldinošu informāciju un dezinformāciju;
 • uzlabot vakcinācijas aptveres monitorēšanu un ziņošanu par to, lai noteiktu, kur varētu būt nepieciešams novērst datu iztrūkumus;
 • izvirzīt konkrētu mērķrādītāju attiecībā uz zēnu vakcinētību pret HPV;
 • konkrēti attiecībā uz HBV pastiprināt valstu centienus izpildīt PVO noteiktos 2030. gada mērķrādītājus:
  • bērnu vakcinācija pret HBV ar vakcinācijas aptveri 95 % (3. deva),
  • B hepatīta skrīnings 95 % grūtnieču,
  • 95 % jaundzimušo laikus (24 stundās no piedzimšanas) saņemta vakcinācija pret HBV ar jaundzimušā devu, arī pastiprinot sistēmas, kuras monitorē virzību uz šo mērķrādītāju izpildi, un vajadzības gadījumā izmantojot no ECDC pieejamu atbalstu;
 • ieviest spēcīgus elektroniskus vakcinācijas reģistrus;
 • valstu centienu uzlabošanas nolūkā īstenot praugprakses apmaiņu ar citām dalībvalstīm.

Komisija arī sniegs atbalstu dalībvalstīm šā ieteikuma īstenošanā. Konkrētāk, lai palīdzētu palielināt informētību par šo vakcinācijas pasākumu nozīmi, tā nodrošinās komunikācijas kampaņu paraugu, kurš ir pielāgojams valstu vajadzībām un kurā ņemtas vērā valstu īpatnības. Komisija arī palīdzēs darbā pie to pasākumu īstenošanas, kas vajadzīgi, lai uzlabotu monitorēšanu visā ES, savukārt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) līdz 2024. gada beigām izstrādās jaunu infopaneli, kas atspoguļos valstu rādītājus attiecībā uz vakcināciju pret HPV un HBV, tādējādi sniedzot labāku situācijas pārskatu.

Vienlaikus programma “ES – veselībai” turpina sniegt ievērojamu finansiālu atbalstu dalībvalstīm to centienos veicināt vakcināciju un apkarot vēzi. 2024. gadā tiks sākta kopīga rīcība, kuras finansēšanai no ES budžeta atvēlēti 20 miljoni eiro un kuras mērķis būs palīdzēt dalībvalstīm veicināt vakcināciju pret HPV, kā arī vērsties pret tādām pārnēsājamām slimībām kā hepatīts un HIV/AIDS.

Papildinformācija

Priekšlikums Padomes ieteikumam par vakcīnnovēršamiem vēža veidiem

Faktu lapa “Eiropas Vēža uzveikšanas plāns. Uzlabojumu panākšana”

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns

Faktu lapa par vakcinācijas aptveri

Eiropas Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistrs

Dati par vēža izplatību

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā