Vai MI darbojas labāk kā cilvēka prāts?

Ziņa publicēta 14.02.2024
Šodien Europe Direct Gulbenē uz tikšanos Madonas novada bibliotēkā aicināja tos cilvēkus, kurus interesē mākslīgais intelekts (MI) un tā iespējas.

Uzticams mākslīgais intelekts (MI) var sniegt daudzus ieguvumus, piemēram, labāku veselības aprūpi, drošāku un tīrāku transportu, efektīvāku ražošanu, lētāku un ilgtspējīgāku enerģiju, vienkāršāku darba ikdienu ikvienam.

Kas ir MI?

MI ir digitālo tehnoloģiju izmantošana, lai radītu sistēmas, kas spēj veikt uzdevumus, par kuriem parasti tiek uzskatīts, ka to paveikšanai nepieciešams cilvēka intelekts.

Lektors Guntis Laicāns klātesošajiem atklāja dažus nozīmīgus faktus saistībā ar MI:

  • ar katru dienu pieaug MI darbības virzieni,
  • pēdējos gados MI darbojas labāk kā cilvēka prāts - atpazīst rokrakstus, sejas, balsis utt.,
  • ļoti strauji mainās piedāvājums, divu nedēļu laikā pilnība mainās piedāvātie rīki,
  • pastāv vairāki konkurējoši rīki,
  • galvenais ir precīzi izveidot pieprasījumu.

Lekcijas laikā tika dota iespēja ielūkoties MI praktiskā darbībā, veidojot pieprasījumus un saņemot MI atbildes. Pasākuma beigās lektors atzinās, ka arī prezentāciju veidojos MI. Tā ir vēl viena MI iespēja…


Atsaucei:

ES ir pirmais likumdevējs pasaulē, kas mēģinās pieņemt tiesību aktu par mākslīgo intelektu, šobrīd panākta provizoriska vienošanās attiecībā uz priekšlikumu par saskaņotām normām mākslīgā intelekta jomā.

Mākslīgā intelekta akts ir likumdošanas pamatiniciatīva ar potenciālu veicināt droša un uzticama MI izstrādi un ieviešanu ES vienotajā tirgū gan no privātā, gan no publiskā sektora puses.

Galvenā doma ir regulēt mākslīgo intelektu atkarībā no tā spējas nodarīt kaitējumu sabiedrībai, ievērojot uz risku balstītu pieeju “jo augstāks risks, jo stingrāki noteikumi”.

Būdams pirmais šāda veida tiesību akta priekšlikums pasaulē, tas var kļūt par globālu standartu MI regulējumam citās jurisdikcijās līdzīgi kā savulaik Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) un tādējādi varētu veicināt Eiropas pieeju tehnoloģiju regulējumam pasaules mērogā.


Informāciju apkopoja:
Daiga Poča-Lapiņa
Madonas novada bibliotēkas direktores vietniece;
Europe Direct Gulbenē pasākumu norises vieta Madonā