Latvijas dalībai Eiropas Savienībā 20 - Izglītība un zinātne

Ziņa publicēta 22.04.2024
Pirms 20 gadiem, 2004. gada 1. maijā, Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Ierakstu sērijā līdz Eiropas dienai iepazīstināsim ar būtiskākajiem ieguvumiem, mums esot Eiropas Savienībā.

  • Dalība Eiropas Savienībā dod iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, savstarpēji mācīties un iedvesmoties. Pieejams līdzfinansējums izglītībai visām vecuma grupām. Izglītība ir vērtība, par kuru iestājas visas dalībvalstis kopā.
  • Latvijas dalība Eiropas Savienībā ir iespēja jauniešiem īstenot starptautiskus Eiropas apmaiņas, iniciatīvu, solidaritātes vai brīvprātīgā darba projektus, brīvi ceļot, īstenot savas idejas un saņemt finansiālu atbalstu.
  • “Erasmus+” paver iespējas tūkstošiem cilvēku – studentiem, skolēniem, skolotājiem, jaunatnes, sporta darbiniekiem un citiem – iegūt vērtīgu starptautisko pieredzi un zināšanas, iedzīvināt kopīgās Eiropas vērtības.
  • Dalība ES pētniecības un inovācijas programmās ir veicinājusi inovācijas un stiprinājusi Latvijas zinātnes starptautisko konkurētspēju.
Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā