Mācību stūrītis

Ziņa publicēta 27.06.2024
Lai vasaru pavadītu ar saturīgām izkalidēm un no tā gūtu sev zināšanas, iesakām ielūkoties Mācību stūrītī!

Macību stūrītis ir tiešsaistes vietne, kurā atrodamas prezentācijas, publikācijas, spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas, kas palīdzēs aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību.

Mācību stūrītī atrodamas pamatskolas un vidusskolas skolēniem paredzētas spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas, kas palīdzēs klasē vai mājās aizraujošā veidā iepazīt Eiropas Savienību. Te pieejama arī informācija par studijām un brīvprātīgo darbu ārzemēs.

Skolotāji, kuri vēlas skolēniem palīdzēt iepazīt Eiropas Savienību un saprast tās darbību, šeit var atrast mācību materiālus visām vecuma grupām. Te var gūt iedvesmu nodarbību plāniem, kā arī iegūt informāciju par sadraudzības iespējām ar citām skolām un skolotājiem visā ES.

Mācību stūrītis ir pieejams visās 24 oficiālajās ES valodās

Ielūkojies: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_lv