Komisija nosūta uzņēmumam Apple sākotnējos konstatējumus un saskaņā ar Digitālo tirgu aktu sāk jaunu neatbilstības izmeklēšanu pret Apple

Ziņa publicēta 25.06.2024
Eiropas Komisija šodien informēja Apple par savu sākotnējo viedokli, ka šā uzņēmuma App Store noteikumi ir pretrunā Digitālo tirgu aktam (DTA), jo tie neļauj lietotņu izstrādātājiem brīvi novirzīt patērētājus uz alternatīviem piedāvājuma un satura kanāliem.

Turklāt Komisija sāka jaunu neatbilstības izmeklēšanu pret Apple saistībā ar bažām par to, ka uzņēmuma jaunās līgumiskās prasības trešo personu lietotņu izstrādātājiem un lietotņu veikaliem, tostarp Apple jaunais maksājums “Core Technology Fee”, nenodrošina Apple pienākumu efektīvu izpildi saskaņā ar Digitālo tirgu aktu.

Sākotnējie konstatējumi par Apple noteikumiem par novirzīšanu saistībā ar App Store

Digitālo tirgu aktā ir noteikts, ka izstrādātājiem, kas savas lietotnes izplata ar Apple lietotņu veikala App Store starpniecību, vajadzētu būt iespējai bez maksas informēt savus klientus par alternatīvām, lētākām iegādes iespējām, novirzīt tos uz šādiem piedāvājumiem un ļaut viņiem veikt pirkumus.

Uzņēmumam Apple patlaban ir trīs uzņēmējdarbības noteikumu kopumi, kas reglamentē uzņēmuma attiecības ar lietotņu izstrādātājiem, tostarp lietotņu veikala App Store noteikumi par novirzīšanu. Komisija provizoriski konstatē, ka:

  • neviens no šiem uzņēmējdarbības noteikumiem neļauj lietotņu izstrādātājiem brīvi novirzīt savus klientus. Piemēram, lietotņu izstrādātāji nevar sniegt informāciju par lietotnes cenām vai jebkādā citā veidā sazināties ar saviem klientiem, lai reklamētu piedāvājumus, kas ir pieejami alternatīvajos izplatīšanas kanālos;
  • saskaņā ar vairumu uzņēmējdarbības noteikumu, kuri attiecas uz lietotņu izstrādātājiem, Apple atļauj novirzīšanu tikai ar “ārpussaišu” (link-outs) starpniecību, t. i., lietotņu izstrādātāji savā lietotnē var iekļaut saiti, kas novirza klientu uz tīmekļa vietni, kurā klients var noslēgt līgumu. Uz “ārpussaišu” procedūru attiecas vairāki uzņēmuma Apple noteikti ierobežojumi, kas lietotņu izstrādātājiem neļauj informēt par piedāvājumiem un tos reklamēt, kā arī noslēgt līgumus, izmantojot pašu izvēlētu izplatīšanas kanālu;
  • kaut arī Apple var iekasēt maksu par to, ka lietotņu izstrādātājiem ar lietotņu veikala App Store starpniecību tiek atvieglināta jaunu klientu piesaistīšana, tomēr Apple iekasētā maksa pārsniedz to, kas ir absolūti nepieciešams šādas atlīdzības saņemšanai. Piemēram, Apple no lietotņu izstrādātājiem iekasē maksu par katru digitālo preču vai pakalpojumu pirkumu, ko lietotājs veic septiņu dienu laikā pēc lietotnes izmantošanas.

Nosūtot sākotnējos konstatējumus, Komisija informē Apple par savu sākotnējo viedokli, ka uzņēmums pārkāpj Digitālo tirgu aktu. Minētais neskar izmeklēšanas rezultātus, jo uzņēmumam Apple tagad ir iespēja izmantot savas tiesības uz aizstāvību, proti, tas var pārbaudīt Komisijas izmeklēšanas lietā iekļautos materiālus un rakstveidā atbildēt uz Komisijas sākotnējiem konstatējumiem.

Ja Komisijas sākotnējais viedoklis galu galā tiktu apstiprināts, tad neviens no trim Apple uzņēmējdarbības noteikumu kopumiem neatbilstu Digitālo tirgu akta 5. panta 4. punktam, kurā ir noteikts, ka vārtziņu pienākums ir ļaut lietotņu izstrādātājiem bez maksas novirzīt galalietotājus uz piedāvājumiem ārpus vārtziņu lietotņu veikaliem. Pēc tam Komisija 12 mēnešu laikā pēc procedūras uzsākšanas (2024. gada 25. martā) pieņems lēmumu par neatbilstību.

Jauna izmeklēšana par Apple līguma noteikumu neatbilstību

Komisija šodien arī uzsāka trešo neatbilstības izmeklēšanu par Apple jaunajiem līguma noteikumiem, kas piemērojami lietotņu izstrādātājiem kā nosacījums piekļuvei dažām jaunajām funkcijām, kuras iespējotas saskaņā ar DTA, jo īpaši tādām kā alternatīvu lietotņu veikalu nodrošināšana vai iespēja piedāvāt kādu lietotni ar alternatīva izplatīšanas kanāla starpniecību. Apple līdz šim ir saglabājis iespēju izmantot iepriekšējos nosacījumus, saskaņā ar kuriem vispār nav atļauti alternatīvi izplatīšanas kanāli.

Komisija izmeklēs, vai ar šīm jaunajām līgumiskajām prasībām, kas tiek piemērotas trešo personu lietotņu izstrādātājiem un lietotņu veikaliem, tiek pārkāpts Digitālo tirgu akta 6. panta 4. punkts un it īpaši tajā izklāstītās nepieciešamības un proporcionalitātes prasības. Tas ietver šādus elementus:

  1. Apple maksājums “Core Technology Fee”, saskaņā ar kuru trešo personu lietotņu veikalu un trešo personu lietotņu izstrādātājiem ir pienākums maksāt 0,50 EUR par katru uzstādīto lietotni. Komisija izmeklēs, vai Apple ir pierādījis, ka to maksājumu struktūra, kurus uzņēmums ir noteicis saistībā ar jaunajiem uzņēmējdarbības noteikumiem – it īpaši Core Technology Fee maksājums –, faktiski atbilst Digitālo tirgu akta prasībām;
  2. Apple lietotāja daudzsoļu maršruts, kas jāizmanto, lai iPhone viedtālruņos varētu lejupielādēt un instalēt alternatīvus lietotņu veikalus vai lietotnes. Komisija izmeklēs, vai soļi, kas lietotājam jāizdara, lai sekmīgi pabeigtu lejupielādēt un instalēt alternatīvus lietotņu veikalus vai lietotnes, kā arī dažādie informācijas ekrāni, kurus Apple rāda lietotājam, atbilst Digitālo tirgu aktam;
  3. atbilstības prasības, kas tiek piemērotas lietotņu izstrādātājiem un ir saistītas ar spēju piedāvāt iPhone viedtālruņos alternatīvus lietotņu veikalus vai tieši izplatīt lietotnes no tīmekļa. Komisija izmeklēs, vai šīs prasības (piemēram, “labas reputācijas dalība” (membership of good standing) programmā Apple Developer), kas lietotņu izstrādātājiem jāizpilda, lai varētu izmantot Digitālo tirgu aktā paredzētos alternatīvos izplatīšanas kanālus, atbilst Digitālo tirgu aktam.

Vienlaikus Komisija turpinās veikt sākotnējās izmeklēšanas darbības, kuras neietilpst šīs izmeklēšanas tvērumā, jo īpaši attiecībā uz pārbaudēm un izvērtēšanu, ko Apple ir ieviesis, lai atļautu apkārtielādējamas lietotnes un alternatīvus lietotņu veikalus.

Konteksts

Uzņēmumiem AlphabetAmazonAppleByteDanceMeta un Microsoft – sešiem vārtziņiem, kurus Komisija noteica 2023. gada 6. septembrī – līdz 2024. gada 7. martam bija jāpanāk pilnīga atbilstība visiem Digitālo tirgu aktā noteiktajiem pienākumiem.

Komisija 2024. gada 25. martā sāka neatbilstības izmeklēšanu par Alphabet noteikumiem attiecībā uz novirzīšanu lietotnē Google Play un prioritātes piešķiršanu saviem produktiem un pakalpojumiem vietnē Google Search, neatbilstības izmeklēšanu par Apple noteikumiem attiecībā uz novirzīšanu lietotņu veikalā App Store un izvēles ekrānu pārlūkprogrammā Safari, kā arī neatbilstības izmeklēšanu par uzņēmuma Meta “maksāt vai piekrist modeli”. Komisija paziņoja par papildu izmeklēšanas pasākumiem, lai vāktu faktus un informāciju saistībā ar Amazon prioritātes piešķiršanu saviem produktiem un pakalpojumiem un Apple alternatīvo lietotņu izplatīšanu un jauno darījumdarbības modeli.

Komisija 2024. gada 29. aprīlī saskaņā ar Digitālo tirgu aktu par vārtzini noteica uzņēmumu Apple attiecībā uz tā planšetdatoru operētājsistēmu iPadOS. Komisija 2024. gada 13. maijā saskaņā ar Digitālo tirgu aktu par vārtzini noteica arī uzņēmumu Booking attiecībā uz tā tiešsaistes starpniecības pakalpojumu Booking.com. Kopumā ir tikuši noteikti 24 platformas pamatpakalpojumi, kurus sniedz visi vārtziņi.

Pārkāpuma gadījumā Komisija var piemērot naudas sodus, kas var sasniegt pat 10 % no vārtziņa kopējā apgrozījuma visā pasaulē. Atkārtotu pārkāpumu gadījumā šādi naudas sodi var sasniegt 20 % no apgrozījuma. Turklāt sistemātisku pārkāpumu gadījumā Komisija ir pilnvarota pieņemt papildu tiesiskās aizsardzības līdzekļus, piemēram, noteikt vārtzinim pienākumu pārdot uzņēmumu vai tā daļas vai arī aizliegt vārtzinim iegādāties papildu pakalpojumus, kas saistīti ar sistēmisko neatbilstību.

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā