Iepazīstinās ar Iespēju karti

Ziņa publicēta 31.05.2010
3. jūnijā Eiropas Savienības mājā paredzēts iepazīstināt ar Iespēju karti – interneta vietni ar informāciju par iedzīvotājiem pieejamām atbalsta un palīdzības iespējām.  

Iespēju karte (palīdzības resursu karte) ir uz iedzīvotāju orientēta datu bāze, kurā apkopota informācija par pašvaldībās, valsts institūcijās un nevalstiskajās organizācijās (NVO) pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem un iespējām, kā arī vienreizējiem pasākumiem.

2010. gads ir Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību un piedāvātā Iespēju karte ir viens no lielākajiem ieguvumiem iedzīvotājiem šī gada ietvaros, jo tā nodrošina iedzīvotājus ar informāciju par tuvāko un pieejamāko sociālo palīdzību nepieciešamības gadījumā. Izmantojot publisko interneta piekļuvi, Iespēju kartē var iegūt ziņas par vistuvāk pieejamajām pirmās nepieciešamības lietām (pajumti, pārtiku, apģērbu), par pabalstiem un veselības aprūpi, par sociālo aprūpi un rehabilitāciju, par emocionālo un krīžu atbalstu, par iekļaušanos sabiedrībā un par izglītošanās un apmācības iespējām.

Preses konferencē 3. jūnijā plkst. 10.00 ES mājas sarunu istabā ar Iespēju karti iepazīstinās labklājības ministrs Uldis Augulis, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa.
Uldis Augulis: "Būt nabadzīgam un sociāli atstumtam nozīmē justies atšķirīgi un neiederīgi apkārtējā sabiedrībā. Tas, savukārt, ietekmē cilvēku iespējas aktīvi līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē. Iespēju karte paplašinās zināšanas par sadarbības un līdzdarbības iespējām un veicinās katra iedzīvotāja iespēju atrast sev nepieciešamo informāciju un pakalpojumu, iespēju saņemt nepieciešamo palīdzību un atbalstu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai."
"Kad pirms pusgada sākās Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību, nereti varēja dzirdēt pārmetumus, ka nauda tikšot iztērēta konferencēm, no kurām trūcīgajiem nebūs nekāda labuma. Eiropas Komisijas pārstāvniecības finansētā iespēju jeb palīdzības karte ir apliecinājums, ka starp zupas bļodu un konferencēm ir zelta vidusceļš – noderīga bezmaksas informācija. Kādam karte palīdzēs atrast vietu, kur saņemt pārtiku, citam – apmācību un  izeju no bezdarba, vēl citam – sastapt domubiedrus, kas palīdz grūtā brīdī," uzskata Iveta Šulca.
Iespēju kartes projektu īsteno Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbībā ar Labklājības ministriju un pašvaldībām. Iespēju kartes izstrādi finansē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, bet to savā mājas lapā izvietos un uzturēs Labklājības ministrija.

Ilona Jurševska,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja,
67021665, 26110065,
E-pasts: ilona.jursevska@lm.gov.lv

Ivars Bušmanis,
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs,
Tālr.: 67085414, 28666023
E-pasts: ivars.busmanis@ec.europa.eu