Kādu Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku Tu gribi jau pēc trim gadiem?

Ziņa publicēta 15.05.2010
Piedalies, izsaki savu viedokli Eiropas Komisijas portālā līdz 3.jūnijam -http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/vai  http://www.esmaja.lv ! Tavam viedoklim ir ietekme! 

Kāpēc Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir jāmaina? Tā ir galvenā Eiropas Savienības (ES) politika, kas atbalsta lauksaimniekus, bet ir pārāk dārga. KLP "apēd" vairāk nekā trešdaļu ES budžeta. Iznāk, ka ik nedēļu katrs no mums maksā divus eiro, lai uzturētu šo politiku. ES dalībvalstis nolēma izstrādāt jaunu KLP, jo esošās darbība beidzas 2013.gadā. Kā nākotnes mērķi tiek ierosināta labāka konkurētspēja un efektivitāte, stabila pārtikas pieejamība, ienākumu pārdale starp turīgajām un lauksaimniecības mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, tādu produktu ražošanas veicināšana, kas nodrošinātu labāku pārtikas drošību vai ainavas un augsnes auglības saglabāšanu. ES joprojām ir lielākais lauksaimniecības produktu eksportētājs pasaulē.
Kā Eiropas lauksaimniecību padarīt konkurētspējīgāku pasaules tirgū? Kā nodrošināt, lai lauku ainavas baudītu arī mūsu mazbērni? Uz šiem un citiem jautājumiem nepieciešamas Tavas atbildes Eiropas Komisijai.

Ko Latvija gūst no KLP? Uz katru lauksaimniecībā nodarbināto lauksaimnieku ieņēmumi kopš 2004. gada ir gandrīz divkāršojušies - 2091 LVL. Valsts un ES atbalsts Latvijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai sešu gadu laikā izaudzis no 138 miljoniem LVL līdz 288 miljoniem LVL. Tajā pašā laikā lauksaimnieki norāda, ka viņiem tiek mazāki ES tiešmaksājumi nekā citām valstīm. Vai tas tā paliks, vai jāmaina kritēriji un kā – ir atkarīgs arī no Tevis.

Kā Tu vari piedalīties? Pastāsti, kādu Tu gribi redzēt jauno ES lauksaimniecības politiku pēc trim gadiem. Tavs viedoklis ir nepieciešams! To var paust Eiropas Komisijas vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/ vai www.esmaja.lv.

Norādītajā adresē aizpildi prasīto informāciju un uzraksti savus priekšlikumus! Tavas domas tiks ņemtas vērā, spriežot par KLP pēc 2013.gada. Vairāk par ES lauksaimniecības politiku Tu uzzināsi šeit: http://europa.eu/pol/agr/index_lv.htm vai http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/index_lv.htm.

Izvēlies kādu no piedāvātajiem tematiem !


• KLP jāpiešķir vēl vairāk līdzekļu no ES budžeta;
• KLP jāmodernizē un jāorientē uz tirgus pieprasījumu;
• KLP jāveicina veselībai drošu produktu ražošana;
• ES ar KLP palīdzību pilnībā sevi jānodrošina ar pārtiku;
• Lauksaimniekiem jāpalielina izmaksājamās summas par katru zemes hektāru;
• Jāizvairās no vecu statistikas datu izmantošanas, nosakot atbalsta maksājumus;
• Jāveic KLP tiešmaksājumu izlīdzināšana vienādi visā ES;
• Jāmaksā atbilstoši ieguldītajam darbam un ES dalībvalstu reģionālajām lauksaimniecības īpatnībām;
• Un Tavi priekšlikumi?

Ja dzīvo Rīgā un Tev nav datora ar interneta pieslēgumu, ienāc Eiropas Savienības mājā Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, šeit ir bezmaksas internets!

Ja dzīvo ārpus Rīgas un Tev nav datora ar interneta pieslēgumu, ienāc savā lauku bibliotēkā - tur arī ir bezmaksas internets - un paud savu viedokli Eiropas Komisijas portālā!