EK pārstāvniecība Latvijā aicina izteikties par ES kopējās lauksaimniecības politikas nākotni

Ziņa publicēta 18.05.2010
Vēl divas nedēļas – līdz 3.jūnijam var izteikt savus ierosinājumus, kādai jābūt ES kopējās lauksaimniecības politikai pēc 2013.gada. Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties lauku politikas veidošanā. 

ES Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs pirms mēneša (12. aprīlī) no Eiropas Parlamenta tribīnes aizsāka publisku apspriešanu par Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Šī ziņa tad tika izsūtīta visiem plašsaziņas līdzekļiem.

"Mums vispirms jāvienojas par kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem, kas ir objektīvi, pārredzami un saprotami, un tikai pēc tam varam runāt par to, kā tos sasniegt. Tomēr jaunajā kopējā lauksaimniecības politikā nepieciešams vienlīdzīgs tiešo maksājumu sadalījums starp dalībvalstīm, reģioniem un lauksaimniecības veidiem. Vēsturiskie kritēriji no 2002.-2003. gada nevar būt noderīgi politikai, kas sāks darboties pēc 2013. gada," uzskata komisārs. 

29. un 30. aprīlī Eiropas komisārs Dačans Čološs iepazinās ar lauksaimniecības stāvokli Latvijā un uzklausīja lauksaimnieku organizāciju vadītāju un arī atsevišķu zemnieku viedokļus par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)  nākotni un mudināja Latvijas iedzīvotājus savus priekšlikumus iesniegt rakstveidā īpašā tīmekļa vietnē par šo tēmu http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate.

"Ir svarīgi zināt, ko eiropieši sagaida no kopējās lauksaimniecības politikas. Lauksaimniecība nav tikai zemniekiem. Esmu šeit, lai uzklausītu, ko Latvijas iedzīvotāji vēlas no Eiropas lauksaimniecības. Rezultāti no nesen uzsāktās sabiedriskās apspriešanas par KLP pēc 2013. gada tiks iekļauti Komisijas darbā pie jaunās kopējās lauksaimniecības politikas projekta, kas sāksies šā gada beigās," uzturoties Latvijā paziņoja komisārs.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība ir uzrunājusi gan lauksaimnieku organizācijas, gan lauksaimniekus informējošos tīklus (piemēram, Valsts lauku tīklu), gan reģionālo presi. Tā kā Eiropas Komisija rosina izteikties ne tikai lauksaimniekus, bet arī pārtikas ražotājus un patērētājus, ir aicinātas dažādas nevalstiskās organizācijas (arī pensionāru), ES informācijas punkti, viedokļu veidotāji. Pagaidām tikai 13 Latvijas iedzīvotāji ir iesūtījuši savu viedokli (pavisam iesniegti 725), un līdz apspriešanas beigām 3.jūnijā atlikušas vien divas nedēļas.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca aicina ikvienu iesaistīties: "Mans aicinājums – piedalieties sabiedriskajā apspriešanā! Pasakiet, kādu lauksaimniecības politiku vēlaties redzēt pēc 2013. gada! Kāda tā būs – tas atkarīgs no Latvijas un vēl 26 valstu valdību, un sabiedrības priekšlikumiem un mākas vienoties."

Nepieciešamā informācija ir rodama ES diskusiju platformā www.esmaja.lv, kā arī citos portālos. Viedokli par iesniegtu uzskatāms tikai tad, kad informācija latviešu (vai kādā citā ES oficiālā) valodā ievadīta http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_lv.htm.

"Mums jāņem vērā viedokļi un lauksaimniecības veidi visās dalībvalstīs un jāspēj panākt zelta vidusceļu Padomē un Eiropas Parlamentā. Iespējams, būs grūtāk pieņemt lēmumu, taču mēs pilnīgi noteikti iegūsim lielāku leģitimitāti, uzticamību un spēcīgāku politiku, tuvāku iedzīvotāju vēlmēm," spraigas diskusijas paredz Dačans Čološs.

Pēc tam iesniegtos priekšlikumus apkopos neatkarīga organizācija. 2010. gada 19. un 20.jūlijā īpašā konferencē tā sabiedrību un  Eiropas Komisiju informēs par KLP apspriešanas rezultātiem. Eiropas Komisija priekšlikumus apkopos un 2010. gada beigās sagatavos ziņojumu par KLP nākotni.

Ivars Bušmanis,
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs