Latvija sper nozīmīgu soli, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību

Ziņa publicēta 10.05.2010
Ievērojot apņemšanos samazināt satiksmes negadījumos cietušo skaitu uz Latvijas ceļiem un jau sasniegtos panākumus, Eiropas Komisija sadarbībā ar Satiksmes ministriju 2010. gada 12. maijā Rīgā rīkos Eiropas ceļu satiksmes drošības hartas parakstīšanu. Dienu iepriekš paredzēta diskusija ar iedzīvotājiem. 

2010.gada 11. un 12.maijā pēc Eiropas Komisijas un Satiksmes ministrijas iniciatīvas Rīgā viesosies Eiropas ceļu satiksmes drošības hartas pārstāvji. Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta ir institūciju, organizāciju un uzņēmumu apņemšanās uzlabot satiksmes drošības situāciju. 2010. gada aprīlī Hartai bija jau vairāk kā 1800 parakstītāju, kas ar savu iniciatīvu gatavi sekmēt izpratni par ceļu satiksmes drošību ar kopīgu mērķi - dot savu ieguldījumu negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanā.

Eiropas Komisijas apkopotie statistikas dati par ceļu satiksmes negadījumiem un tajos cietušajiem Latvijā ir cerīgi. Vēl 2001. gadā Latvijā bija vislielākais satiksmes negadījumu upuru skaits, bet turpmākajos gados situācija būtiski uzlabojusies. Kaut arī uz valsts ceļiem bojāgājušo skaits joprojām ir augsts (2009. gadā - 112 bojāgājušie uz miljons iedzīvotājiem), no 2001. līdz 2009. gadam šis skaits ir samazinājies par 54% (vidēji Eiropā – par 35%). Šīs izmaiņas rāda apņēmību uzlabot esošo situāciju valstiskā līmenī.

Ir būtiski turpināt pozitīvo tendenci bojāgājušo skaita samazināšanā. Šo akciju veiksmes atslēga ir kopīga Latvijas valdības un ieinteresēto pušu sadarbība un līdzdalība. Nacionālās hartas tūres pārstāvji Rīgā tiksies ar organizācijām, lai vienotos par turpmākiem ceļu satiksmes drošības uzlabošanas plāniem un apspriestu jautājumus, kas saistīti ar iecerēm, lai arī turpmāk uzlabotu situāciju uz Latvijas ceļiem, padarot tos drošākus gan autovadītājiem, gan gājējiem. Nākamais Eiropas Komisijas pētījums atspoguļos kājāmgājēju (īpaši vecāku par 65 gadiem) drošību uz ceļiem.

Eiropas ceļu satiksmes drošības hartas parakstīšanas ceremonijā un prezentācijā piedalīsies Latvijas Republikas satiksmes ministrs Kaspars Gerhards, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja Iveta Šulca un Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta projektu vadītāja Marija Teresa Sansa Villegasa (María Teresa Sanz Villegas). Paredzēts, ka ceremonijas laikā Hartu parakstīs vairāk nekā 20 uzņēmumi, pašvaldības un sabiedriskās organizācijas.

Parakstīšanas pasākums notiks 2010. gada 12. maijā no 10:30 līdz 12:00 Hotel Bergs Stikla zālē, Berga Bazārā, Elizabetes ielā 83/85, Rīgā, Latvijā.

Tā kā Eiropas Komisija vēlas noskaidrot arī iedzīvotāju viedokļus un redzējumu, 2010. gada 11. maijā plkst. 17:00 ES mājas Sarunu istabā, Aspazijas bulvārī 28, pirmajā stāvā notiks diskusija ar iedzīvotājiem par ceļu satiksmes drošību. Šī diskusija ir iespēja iedzīvotājiem nepastarpināti paust savu viedokli Eiropas Komisijas Ceļu satiksmes drošības kopienai, kas pārstāv Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorātu.

Lai uzzinātu papildus informāciju vai vienotos par interviju, lūdzu, sazinieties ar Ņinu Kuzminu:
E-pasts: nina.kuzmina@paueducation.com
Tālruņa numurs: (+34) 933 670 434
Apmeklējiet: www.erscharter.eu

Kas ir Eiropas ceļu satiksmes drošības harta?
Eiropas ceļu satiksmes drošības harta veido daļu no Ceļu satiksmes drošības rīcības plāna, kuru pirms pieciem gadiem uzsāka Eiropas Komisija. Šim plānam bija drosmīgs mērķis – līdz 2010. gadam uz pusi samazināt nāves gadījumu skaitu uz Eiropas ceļiem. Harta apvieno uzņēmumus, valsts iestādes un sabiedrību, nodrošinot unikālu iespēju veikt nepastarpinātas darbības, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu upuru skaitu, lai varētu izvērtēt sasniegtos rezultātus un dalīties ar idejām un veiksmīgu pieredzi. Harta iedrošina organizācijas uzsākt ar ceļu satiksmes drošības uzlabošanu saistītas darbības valstiskā, reģionālā vai lokālā mērogā, tādejādi samazinot ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Līdz 2010. gada aprīlim Hartu bija parakstījušas vairāk nekā 1 800 organizācijas visā Eiropā.