Pagarināta ierosinājumu pieņemšana par ES kopējās lauksaimniecības politikas nākotni

Ziņa publicēta 04.06.2010
Ņemot vērā sabiedrības pieaugušo aktivitāti viedokļu izteikšanā par ES kopējās lauksaimniecības politiku no 2014.gada 1.janvāra, šodien Eiropas Komisija vēl par nedēļu – līdz 11. jūnijam pagarinājusi ierosinājumu pieņemšanas termiņu. 

Eiropas Komisija ir aicinājusi Latvijas iedzīvotājus piedalīties lauku politikas veidošanā un izteikties, kādus laukus vēlas redzēt pēc 2013.gada. Ikviens Latvijas iedzīvotājs savus priekšlikumus var iesniegt rakstveidā īpašā tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate.

EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja Iveta Šulca ir patiesi gandarīta, ka no 4000 visā ES izteiktajiem viedokļiem ierosinājumu skaits no Latvijas pārsniedz trīs simtus: "Ja zinām, ka Latvija ir no mazākajām ES dalībvalstīm un ka tās pārstāvība tuvojas 10%, varam apgalvot, ka arī politikā Latvija VAR iesaistīties un skaļi paust savu viedokli!"

"ES politikas veidošanā var piedalīties ikviens – nav obligāti jābūt šīs jomas speciālistam, pietiek ja esat lauksaimniecības produktu – pārtikas vai ainavas – patērētājs un ir savs redzējums par lauku nākotni. Tā ir sabiedriskās apspriešanas "sāls". Visi izteiktie viedokļi izlasāmi ikvienam interneta lietotājam – apspriešanas process ir atklāts un pārskatāms," uzsver EK pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

Tiesa, viedokļi redzami publiski parādās ar vairāku dienu nobīdi, jo visi priekšlikumi tiek iereģistrēti, pārtulkoti, pārbaudīti, vai tajos nav rupjību un viedoklis attiecas uz KLP.

"Katru viedokli ņem vērā. Pilieni veido jūru. Laba politika ir demokrātiska politika, savukārt to veido laba pārstāvība un kvalitatīvs viedoklis. To šoreiz to Latvijas sabiedrība spējusi sniegt. Tos, kas vēl nav paspējuši, aicinu izteikties!" saka Iveta Šulca.

Nepieciešamā informācija ir rodama ES diskusiju platformā www.esmaja.lv. Viedokli par iesniegtu uzskatāms tikai tad, kad informācija latviešu (vai kādā citā ES oficiālā) valodā ievadīta http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_lv.htm.

Pēc 11.jūnija iesniegtos priekšlikumus apkopos neatkarīga organizācija. 19. un 20.jūlijā īpašā konferencē tā sabiedrību un EK informēs par KLP apspriešanas rezultātiem. Eiropas Komisija secinājumus apkopos un 2010. gada beigās sagatavos ziņojumu, kuru aicinās apspriest visās dalībvalstīs. 2011.gada vidū paredzēts iesniegt EK sagatavoto likumdošana priekšlikumu. Pēc tā apspriešanas un pieņemšanas Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē, jaunajai KLP jāstājas spēkā 2014. gada 1.janvārī.

Ivars Bušmanis,
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs