ES atbalsta “otro iespēju”, ko piedāvā pieaugušo izglītības programma Grundtvig

Ziņa publicēta 22.09.2010
Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu 22. un 23. septembrī piedalīsies pasākumos Kopenhāgenā, lai atzīmētu Eiropas Savienības pieaugušo izglītības programmas Grundtvig desmito gadadienu. Finansiāli atbalstot apmācību kursus un mācību mobilitāti, programma Grundtvig palīdz pieaugušajiem uzlabot prasmes un nodarbinātības iespējas. 

Komisija uzskata, ka tagad vēl vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīgs šis atbalsts, lai pārvarētu krīzi un atraisītu Eiropas izaugsmes potenciālu, nodrošinot, lai tie, kuriem iepriekš nebija pieejamas iespējas, varētu tās izmantot nākotnē. Pēdējā desmitgadē ar programmas starpniecību pieaugušo izglītībā ir ieguldīts 370 miljonu eiro un piešķirti 17 tūkstoši dotāciju organizācijām, kuras iesaistīja aptuveni pusmiljons dalībnieku. 

“Programma Grundtvig dod visu vecumu pieaugušajiem otro iespēju iegūt prasmes un kvalifikācijas, kas uzlabos nodarbinātības iespējas un veicinās personisko attīstību,” teica komisāre Vasiliu“Programma atbalsta dažādas organizācijas, īpaši tās, kuru mērķgrupa ir pieaugušie nelabvēlīgā situācijā.Tā ir svarīga Eiropas Komisijas mūžizglītības stratēģijas sastāvdaļa, kas dos ieguldījumu iniciatīvā “Jaunatne kustībā” un stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, lai veicinātu viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi.”

Programma Grundtvig palīdz pieaugušajiem, kuri beiguši skolu, iegūstot pamatkvalifikāciju, vai pieaugušajiem, kuriem trūkst kvalifikācijas, kā arī sniedz atbalstu skolotājiem, instruktoriem un citiem darbiniekiem pieaugušo izglītības centros un apvienībās,  konsultāciju organizācijās, informācijas dienestos, NVO, uzņēmumos, brīvprātīgo grupās un pētniecības centros.

Programmas Grundtvig konkrētie mērķi  ir šādi:

 - uzlabot apmācību kursu kvalitāti un palielināt izglītojamo un pieaugušo izglītības skolotāju, kā arī darbinieku mobilitāti;  

 - nodrošināt, lai personas marginālajās sabiedrības grupās varētu piedalīties pieaugušo izglītībā, īpaši vecāki cilvēki un tie, kuriem trūkst pamatkvalifikācijas;

 - uzlabot pieaugušo izglītības organizāciju sadarbību;

 - izveidot inovatīvu pieaugušo izglītības un vadības praksi un veicināt tās izplatīšanu;  

 - atbalstīt izglītības saturu, pakalpojumus un praksi, izmantojot IKT.

Finansējums

Kopējais programmas Grundtvig 2007.―2013. gada budžets ir 415 miljoni eiro. 2009. gadā 62 miljonus eiro no programmas līdzekļiem piešķīra 1540 organizācijām, kuras bija iesaistītas mācību partnerībās. Kopumā 26 tūkstoši dalībnieku Eiropā bija iesaistīti mācību partnerībās un citos mobilitātes pasākumos.

Kopš 2000. gada izmaksāti gandrīz 14 tūkstoši dotāciju organizācijām, kuras piedalījās vairāk nekā 3000 mācību partnerībās.  Pateicoties programmai Grundtwig, daudzas organizācijas ieguva pirmo pieredzi darbā ar līdzīgām organizācijām citur Eiropā.

Aizvadītajos desmit gados gandrīz 15 tūkstoši skolotāju un citu darbinieku ir piedalījušies kvalifikācijas celšanas pasākumos vai veikuši skolotāja pienākumus, izmantojot programmas Grundtvig atbalstu. Gaidāms, ka līdz 2013. gada beigām šis rādītājs pārsniegs 20 tūkstošus.

Kopš tika piedāvātas jaunas mobilitātes iespējas 2009. gadā, aptuveni 5 tūkstoši pieaugušo izglītojamo no 30 valstīm ir saņēmuši stipendiju, lai piedalītos mācību un brīvprātīgo pasākumos ārvalstīs, un pilnveidojuši personiskās attīstības prasmes.  

Programma vērsta uz sadarbības projektu un sadarbības tīklu atbalstu, lai izstrādātu un izplatītu inovatīvu pieeju pieaugušo izglītībā. Kopš programma tika sākta, veikts aptuveni 700 šādu iniciatīvu, kurās piedalījās aptuveni 4 tūkstoši partneru Eiropā.

Konferencē Kopenhāgenā 23. septembrī komisāre Vasiliu tiksies ar programmas Grundtvig līdzekļu saņēmējiem un pieaugušo izglītības ekspertiem, lai atzīmētu programmas desmitgadi. Viņa tiksies arī ar Dānijas izglītības ministri Tīnu Nedergordu.  Viņas vizīte 22. septembrī sāksies ar Orhūsas Universitātes Dānijas Izglītības skolas apmeklējumu (preses konference plkst. 13:15). Komisāre tiksies arī ar kultūras ministru Pēru Stīgu Melleru.

Sabiedriskā apspriešana par Komisijas mūžizglītības programmas (tajā ietilpst programma Grundtvig) nākotni sākās 15. septembrī. (skatīt http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Kas ir Grundtvig?

Programma Grundtvig nosaukta Dānijas filozofa, teologa un skolotāja Nikolaja Gruntviga (1783―1872) vārdā. Viņu uzskata par tautas augstskolu kustības “tēvu”, kas Dānijā sākās 19. gadsimta vidū un izplatījās Ziemeļvalstīs un daudzās citās valstīs.

Gruntvigs bija stingrs pieaugušo izglītošanas atbalstītājs, lai pieaugušie varētu kalpot sabiedrībai. Viņš uzskatīja, ka mācībām klasē ir savas robežas un ka reālā mācīšanās notiek dzīvē ― mūža izglītība, izglītība mūžam.  

b>Mūžizglītības programma

Programma Grundtvig ir viena no Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas (MIP) četrām sastāvdaļām, kas ļauj cilvēkiem visos dzīves posmos piedalīties mācību pasākumos, kā arī dod ieguldījumu izglītības un apmācību nozares attīstībā Eiropā. Trīs pārējie MIP finansējuma avoti ir šādi: programma Erasmus paredzēta augstākajai izglītībai, Leonardo da Vinci ― profesionālajai izglītībai un apmācībai un Comenius ― skolām.

Četras apakšprogrammas finansē daudzus pasākumus, tostarp apmaiņas pasākumus, pētniecības apmeklējumus un sadarbības veidošanas pasākumus. Projekti ir paredzēti studentiem un izglītojamajiem, kā arī skolotājiem, instruktoriem un citām izglītībā un apmācībā iesaistītām personām.

Kopējais Mūžizglītības programmas 2007.―2013. gada budžets ir 7 miljardi eiro.

Papildu informācija

Eiropas Komisija: The Grundtvig programme

Kopenhāgenas konferences tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2502_en.htm

Konference “Grundtvig, Eiropas inovācijas desmitgade pieaugušo izglītībā”

http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc1974_en.htm

Fakti un skaitļi par ES mobilitātes programmām izglītībā, apmācībā, pētniecībā un jaunatnes jomā: http://ec.europa.eu/education/focus/doc/mobilityfigures.pdf