Eiropas Komisijas stažieru programmai aprit 50 gadi

Ziņa publicēta 20.10.2010
Kas ir kopējs Marokas karalim Muhamedam VI, Mario Monti, Silvanai Kohai-Mērinai un Baraka Obamas padomniekam ekonomikas jautājumos Maiklam Fromanam? Visi viņi ir bijuši stažieri Eiropas Komisijā. Kopš Komisijas stažieru programmas sākuma 1960. gadā tajā ir piedalījušies vairāk nekā 40 000 jauno universitātes absolventu. Tā ir visvecākā stažieru programma un, pēc katrā gadā uzņemto pretendentu skaita, arī visnozīmīgākā. Stažieri piecus mēnešus strādā kopā ar Komisijas ierēdņiem, piedaloties plaša jautājumu loka risināšanā. Daži no viņiem ir vēlāk kļuvuši par Eiropas komisāriem un Eiropas Parlamenta locekļiem, citi — par karaļiem un žurnālistiem. Šodien Briselē Eiropas Komisija organizē konferenci, lai atzīmētu stažieru programmas 50. gadadienu, kas pazīstama arī ar nosaukumu “Le Stage".

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu Eiropas komisāre Andrula Vasiliu sacīja: ''Daudzu gadu garumā stažieri Komisiju bagātinājuši ar savu aizrautību un zināšanām.Daudziem šī pieredze ir bijusi pagrieziena punkts viņu karjerā, un radījusi apņemšanos darboties Eiropas Savienības labā arī pēc stažēšanās.”

1960. gadā, kas bija pirmais programmas gads, tajā piedalījās tikai trīs stažieri. Līdz 1983. gadam viņu skaits pieauga līdz 500, un šodien tas ir 1200. Programmas pastāvēšanas 50 gados visvairāk stažieru ir nākuši no Itālijas (gandrīz 4500) un vismazāk — no Maltas (apmēram 50). Gandrīz 3500 stažieri ir bijuši no valstīm, kuras nav ES dalībvalstis. Pēdējos desmit gados stažieru sieviešu skaits ir bijis lielāks par stažieru vīriešu skaitu, 70 % pret 30 %. Vidējais stažiera vecums 2009. gadā bija 26 gadi, vidējais valodu skaits, kurās viņš varēja sazināties, bija vairāk nekā četras, un vidējais diplomu skaits uz vienu stažieri bija gandrīz divi.

Desmit bijušie Komisijas stažieri

Starp bijušajiem Komisijas stažieriem ir:

Dačans Čološs, Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs;

Spānijas princis Felipe, Spānijas troņmantnieks;

Maikls Fromans, ASV prezidenta Baraka Obamas palīga vietnieks un Nacionālās drošības padomnieka vietnieks ekonomikas jautājumos;

Silvana Koha-Mērina, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece un Vācijas brīvo demokrātu partijas (FDP) priekšsēdētāja Eiropas Parlamentā;

Manuels Maríns, bijušais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un tagad Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks;

Marokas karalis Muhameds VI;

Mario Monti, bijušais Eiropas iekšējā tirgus un konkurences komisārs;

Kristīne Okrenta, Beļģu žurnāliste, bijusī žurnāla "Express" redkolēģijas vadītāja, France 2 un France 3 televīzijas diktore;

Odila Kvintina, bijusī Eiropas Komisijas izglītības un kultūras ģenerāldirektore;

Viviāna Redinga, Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības ES komisāre.

Lai atzīmētu 50 gadu jubileju, Komisija Briselē (Charlemagne ēkā) rīko konferenci, kurā runās par stažieru programmas pagātni, šodienu un nākotnes attīstību.Dažādu paaudžu un tautību stažieri stāstīs par savu pieredzi, un Komisijas dienestu pārstāvji, jo īpaši personāldaļas darbinieki, sniegs ziņojumus. Stažieru birojs ir sagatavojis videofilmu par sociālajām, kultūras un profesionālajām priekšrocībām, ko sniedz stažēšanās.

Kā kļūt par Komisijas stažieri

Stažieru programma ir domāta universitāšu absolventiem no visas pasaules. Apmēram 90 % no visiem stažieriem ir no ES dalībvalstīm. Konkurence ir liela — gadā tiek saņemti 14 000 pieteikumi, un ir pieejamas tikai 1200 stažieru vietas.  Katru gadu 1. martā un 1. oktobrī sākas stažēšanās, kas ilgst piecus mēnešus. Pieteikumi stažieru biroja mājas lapā jāiesniedz septiņus mēnešus pirms stažēšanās sākuma. Stažieri saņem 1067 eiro ikmēneša stipendiju un viņiem apmaksā ceļa izdevumus. Stažieru birojs atbild arī par īpašu programmu stažieriem romiem (10 stažieri gadā) un tulkiem no Ķīnas (10 stažieri gadā).

Stažieru birojs pārvalda programmu, kuras gada budžets ir 7 miljoni eiro (2009).

Komisijas stažieru programma ir daļa no izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta darbības jomas. Komisija plāno izveidot grupu no bijušajiem stažieriem, kas būtu “labās gribas vēstnieki“ un izplatītu un veicinātu Eiropas idejas un vērtības.

Plašāka informācija

Komisijas stažieru birojs: http://ec.europa.eu/stages/

Bijušo stažieru portreti (1960-2010):

http://www.traineeship-anniversary.eu/en/testimonials

Konferences tīmekļa vietne: http://www.traineeship-anniversary.eu/