Aicina iesniegt priekšlikumus pētnieciskajai žurnālistikai

Ziņa publicēta 11.11.2010
Eiropas Komisija ir publicējusi aicinājumu iesniegt izpētes projektu priekšlikumus pētnieciskās žurnālistikas jomā. 

Lai garantētu finansējuma neatkarību un ilgtspējību, Eiropas Komisija parakstīs līgumu ar neatkarīgu struktūru, kura palīdzēs izvēlēties projektus un pārvaldīt stipendijas. Šo palīdzības struktūru izvēlēsies starp atsevišķām organizācijām vai grupām, kuras ir plaši pazīstamas savām ar ekspertu līmeņa zināšanām žurnālistikā, un tas notiks ar atklātu procedūru, kura tiek uzsākta kopā ar šo aicinājumu.

Šis aicinājums ir daļa no pilotprojekta, kurš uzsākts, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta veiktu grozījumu Eiropas Savienības 2010. gada budžetā. Stipendiju mērķis ir veicināt un attīstīt nopietnu pārrobežu pētniecisko žurnālistiku ES līmenī, veidojot kopīgus pētniecības projektus, kuros iesaistīti žurnālisti no vismaz divām ES dalībvalstīm, ar pārrobežu vai Eiropas dimensiju no valsts, reģionālās vai vietējās perspektīvas.

Finansēšanas priekšlikumus var iesniegt Eiropas Komisijai līdz 2011. gada 15. janvārim.

Attiecīgie dokumenti par šo aicinājumu ir pieejami:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts_and_grants/grants/index_en.htm

Dokumenti par konkursu palīdzības struktūras izvēlei ar termiņu 2010. gada 19.novembris ir pieejami: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts_and_grants/contracts/info_comm_en.htm

Ivars Bušmanis,
EK pārstāvniecības Latvijā preses sekretārs