Pasaules AIDS diena 2010. Eiropas Komisija aicina vēl vairāk veikt profilakses pasākumus un pārbaudes un iegulda pāri par 1,3 miljardiem eiro, lai cīnītos pret AIDS visā pasaulē

Ziņa publicēta 30.11.2010
Pieminot Pasaules AIDS dienu, ES Veselības komisārs Džons Dalli Eiropas Parlamentā teiks ievadrunu seminārā par HIV pārbaudēm. Lai savlaicīgi sāktu ārstēšanu un palielinātu paredzamo mūža ilgumu, ir svarīgi atklāt slimību agrīnā posmā, jo statistika liecina, ka aptuveni viena trešā daļa ar HIV inficēto cilvēku Eiropā nezina, ka ir inficēti. Lai cīnītos pret AIDS visā pasaulē, ES Attīstības politikas komisārs Andris Piebalgs nesen informēja, ka iemaksas Pasaules fondā HIV/AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai ir pieaugušas par 10 %. Eiropas Savienība ir lielākais ieguldītājs šajā fondā, nodrošinot 52 % tā līdzekļu. Šāds pieaugums ļaus Komisijai laikā no 2002. līdz 2013. gadam ieguldīt aptuveni 1,3 miljardus eiro.  

Pieminot Pasaules AIDS dienu, ES veselības komisārs Džons Dalli Eiropa Parlamentā teiks ievadrunu seminārā par HIV pārbaudēm. Lai savlaicīgi sāktu ārstēšanu un palielinātu paredzamo mūža ilgumu, ir svarīgi atklāt slimību agrīnā posmā, jo statistika liecina, ka aptuveni viena trešā daļa ar HIV inficēto cilvēku Eiropā nezina, ka ir inficēti. Lai cīnītos pret AIDS visā pasaulē, ES Attīstības politikas komisārs Andris Piebalgs nesen informēja, ka iemaksas Pasaules fondā HIV/AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai ir pieaugušas par 10 %. Eiropas Savienība ir lielākais ieguldītājs šajā fondā, nodrošinot 52 % tā līdzekļu. Šāds pieaugums ļaus Komisijai laikā no 2002. līdz 2013. gadam ieguldīt aptuveni 1,3 miljardus eiro.

‍‍‍ES attīstības komisārs Andris Piebalgs piebilda: "Ja sabiedrība nebūs vesela, nevarēsim panākt iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību jaunattīstības valstīs un izpildīt tūkstošgades attīstības mērķus. AIDS vēl joprojām ir viena no visnāvējošākajām slimībām, un mums ir jādara vēl vairāk, lai novērstu šā vīrusa izplatīšanos."

Lai gan jaunu inficēšanās gadījumu skaits visumā samazinās, pasaulē turpina pieaugt ar HIV inficēto cilvēku skaits. Pašlaik kopumā ir 33,4 miljoni ar HIV inficētu cilvēku. Subsahāras Āfrika vēl arvien ir visvairāk skartais reģions, kur 2008. gadā reģistrēts 71 % no visiem jauniem inficēšanās gadījumiem.

Eiropas Komisija, kura sniedz vislielāko palīdzību attīstības jomā pasaulē, ir apņēmusies arī turpmāk cīnīties pret AIDS, sadarbojoties ar partnervalstīm visā pasaulē.

ES līdzdalība AIDS apkarošanā — priekšvēsture

No 2002. līdz 2010. gadam Eiropas Komisija un ES dalībvalstis ir ieguldījušas Pasaules fondā HIV/AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai pāri par 10 miljardiem ASV dolāru, t. i., 52 % no visiem šā fonda līdzekļiem. Šā gada jūnijā Pasaules fonds HIV/AIDS, tuberkulozes un malārijas apkarošanai ziņoja, ka, pateicoties tā darbībām, 2,8 miljoni HIV inficēto ir saņēmuši antiretrovirālo ārstēšanu, kas tiem glābusi dzīvību. Turklāt, pateicoties Komisijas ieguldījumam, 7,7 miljoni cilvēku ir saņēmuši ar insekticīdu apstrādātus moskītu tīklus, bet 750 000 cilvēku ar HIV infekciju progresīvā stadijā ir nodrošināta antiretrovirālā kombinētā ārstēšana.

Eiropas Komisija ir viena no Pasaules fonda dibinātājām un ir šā fonda locekle. Tā ir sniegusi fondam ievērojamu politisko un finansiālo atbalstu kopš 2002. gada. Priekšlikums par 10 % palielinājumu ir jāapstiprina ES budžeta lēmējinstitūcijām un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupas dalībniekiem.

ES atbalsta arī nacionālās veselības politikas izstrādi un īstenošanu savās partnervalstīs visā pasaulē. Tādējādi ES var palīdzēt nodrošināt stabilu ilgtermiņa finansējumu šīs briesmīgās slimības apkarošanai.

Plašākai informācijai

skatīt arī MEMO/10/630

http://ec.europa.eu/health/sexual_health/hiv_aids/index_en.htm

http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm