Komisija uzsāk diskusijas par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nākotni

Ziņa publicēta 01.12.2010
Šodien Eiropas Komisija sāka plašu sabiedrisko apspriešanos par to, kā nostiprināt un pilnveidot ES pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, lai tā dotu lielāku ieguvumu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un dalībvalstīm. Apspriešanās mērķis ir piedāvāt visiem interesentiem iespēju izklāstīt savas domas un uzskatus par pašreizējām problēmām saistībā ar PVN un iespējamiem to risinājumiem. Komisija izmantos šajās diskusijās saņemtās atbildes, lai lemtu par labākajām metodēm stabilākas, noturīgākas un efektīvākas PVN sistēmas izveidei nākotnē.  

Nodokļu komisārs Aļģirds Šemeta sacīja: "Mums ir vajadzīga 21.gadsimta nodokļu sistēma - vienkārša, moderna un efektīva.PVN maksā iedzīvotāji, iekasē uzņēmumi, un tas ir liels ieņēmumu avots dalībvalstīs, tāpēc par šo nodokli interesējas visi.Aicinu piedalīties šajā apspriedē, lai mēs kopīgi veidotu turpmāko PVN sistēmu, kas visiem būs izdevīgāka."

Kāpēc PVN sistēma ir jāpārskata?

PVN Eiropas Savienībā ieviesa pirms vairāk nekā 40 gadiem, laikā, kad tirgus izskatījās pavisam savādāk. Lai gan gadu gaitā mēģināts pakāpeniski PVN sistēmu modernizēt un vienkāršot, ir skaidrs, ka pašreizējais režīms vairs neatbilst mūsdienīgas ekonomikas prasībām — ekonomikas, kuras pamatā ir pakalpojumi un tehnoloģijas. PVN sistēmas komplicētības dēļ nodokļu maksātājiem un administrācijām rodas nevajadzīgas izmaksas un apgrūtinājumi, turklāt tiek kavēta iekšējā tirgus darbība. PVN sistēmai piemīt dažas vājības, kuru dēļ tā nespēj pretoties krāpšanai un nodokļa nemaksāšanai. Tāpēc PVN sistēma ir jāpārskata pašos pamatos.

Kāpēc tieši tagad?

Pašreizējā ekonomikas situācija skaidri parādīja, cik svarīgs ekonomikas stabilitātes un izaugsmes faktors ir PVN.  Tas ir liels ieņēmumu avots dalībvalstīs (līdz 20 % no kopējiem nodokļu ieņēmumiem). Sagaidāms, ka tas kļūs vēl nozīmīgāks, jo recesija un sabiedrības novecošanās ietekmē citus ieņēmumu avotus. Turklāt ekonomikas pētījumi liecina, ka patēriņa nodokļi ir starp izaugsmei labvēlīgākajiem, un stabila PVN sistēma varētu palīdzēt Eiropas ekonomikai atkopties. Tāpēc ir ļoti svarīgi panākt, lai ES PVN sistēma būtu pilnībā darbotiesspējīga, un izmantot visas tās piedāvātās iespējas.

Kas ir zaļā grāmata?

Zaļajā grāmatā atrodas jautājumi, kas sadalīti dažos plašos tematos, taču apspriede nav ierobežota, tajā var piedalīties ar visām idejām un viedokļiem. Dokumentā vispirms vaicāts, vai pašreizējā PVN sistēma ir radikāli jāpārskata un vai preces un pakalpojumi jāapliek ar nodokli izcelsmes dalībvalstī vai tajā valstī, kur tie tiek pārdoti. Pēc tam zaļajā grāmatā apskatīti konkrēti jautājumi, kas gadu gaitā kļuvuši aktuāli. Daži no tiem — vai samazinātās PVN likmes joprojām ir vajadzīgas, vai atskaitījumu tiesības ir pietiekami neitrālas, vai sistēmu var labāk aizsargāt no krāpšanas gadījumiem un kā to izdarīt, kā samazināt birokrātismu darījumos ar PVN. Zaļās grāmatas beigās apspriešanās dalībnieki aicināti izteikt viedokli, vai ir iespējams uzlabot PVN iekasēšanu, lai tiktu likvidēta ES patlaban konstatētā 100 miljardu eiro lielā PVN starpība (neiekasētais nodoklis), un kā to varētu izdarīt. Zaļajā grāmatā aicināts paust jebkuru uzskatu, un atbildēs nav jāpieturas tikai pie uzdotajiem jautājumiem. Atbilžu iesniedzēji tiek mudināti nākt klajā ar jebkuru citu jautājumu, kas attiecas uz PVN nākotni.

Turpmākie soļi

Komisija aicina visus interesentus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kas notiks līdz 2011. gada 31. maijam. Pamatojoties uz saņemtajiem viedokļiem, Komisija 2011. gada beigās publicēs paziņojumu, kurā tiks izklāstītas prioritātes PVN sistēmas turpmākajai attīstībai.

Informatīvs paziņojums: MEMO/10/633

Sīkāka informācija par zaļo grāmatu, kā arī tās tehniskie pielikumi: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm