Izstāde “Ceļā uz 1990. gada 4. maiju” Kraukļu bibliotēkā

Ziņa publicēta 10.05.2021
No 5.- 31. maijam bibliotēka piedāvā ieskatīties Trešās atmodas laika notikumos – Madonas movadpētniecības un mākslas muzeja veidotajā izstādē “Ceļā uz 1990.gada 4.maiju”.  16 planšetes (70x100cm). Latvija, 1990.gada 4.maijs. Ir pagājis turpat pusgadsimts kopš Latvijas okupācijas, un Augstākā Padome pieņem deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Sākas pāreja uz valstiskās neatkarības atjaunošanu.

    Līdz tam ir noiets garš un grūts ceļš. Trešās atmodas laiks. Latvijas Tautas frontes atbalsta grupu veidošana, Madonas rajona nodaļas dibināšana, Latvijas Tautas frontes dibināšana. Laikrakstu “Atmoda” un “Madonas Atmoda” izdošana. Mītiņi, sanāksmes, konferences, kongresi, sarkanbaltsarkanais karogs, dziesmas, brīvības cīnītāju piemiņas vietu sakopšana, Baltijas ceļš...
     Pēc 1990.gada 4.maija vēl būs Barikādes, vēl būs tik daudz notikumu, līdz 1991.gada 21.augustā Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņems konstitucionālo aktu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu”.

Informāciju sagatavoja
Larisa Maligina,
Kraukļu bibliotēkas vadītāja