Latvijas pagastu bibliotekāru 6.kongress "Pagasta bibliotēka - vieta kopienas attīstībai"

Ziņa publicēta 21.05.2021
2021. gada 27. maijā tiešsaistē notiks Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress "Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai". Kongresu organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Bibliotekāru biedrība, tā mērķis ir aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas sabiedrības veicināšanā. Kongresa mērķauditorija ir Latvijas pagastu bibliotēku darbinieki, reģionu galveno bibliotēku darbinieki kā pagastu bibliotēku metodiskā atbalsta centri reģionālā līmenī, pašvaldību vadītāji un darbinieki kā pagastu bibliotēku dibinātāji un finansētāji, bibliotēku lasītāji un atbalstītāji kā bibliotēku saimes pārstāvji.

Plašāka informācija un programma:  https://www.biblioteka.lv/notiks-latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongress-pagasta-biblioteka-vieta-kopienas-attistibai/

Lai nodrošinātu veiksmīgu kongresa organizāciju, visiem kongresa dalībniekiem līdz 24. maija plkst. 13.00 ir jāveic reģistrācija, aizpildot tiešsaistes anketu.

Informāciju sagatavoja
Evija Vjatere
LNB Bibliotēku attīstības centrs