Dzejas dienas skan arī Vestienā!

Ziņa publicēta 17.09.2021
Pa zeltainu lapu taku “mazā, sirmā kumeliņā” Dzejas dienas ienāca Vestienas muižas parkā, kur to jau mīļi gaidīja spridzīgs dalībnieku pulciņš. Lai gan ikdienā ne visi atrod laiku dzejai, pie dabas klases gan bērni, gan pieaugušie deklamēja sev tuvu liriku – pašu radītu un citu rakstītu. Pasākuma izskaņa izvērtās par aizraujošu piedzīvojumu, kad iepazināmies ar bērnu rakstītajām haikām, to veidošanas pamatu un paši iemēģinājām “spalvu”.

Tiem, kuri nevarēja ierasties, ir iespēja kaut nedaudz iejusties poētiskajā gaisotnē, aplūkojot bērnu radīto dzejas izstādi Vestienas muižas parkā.

Paldies visiem - dalībniekiem, skolotājiem (īpaši Agnesei un Ingai) ,foto autorei Ilutai -par atbalstu!!!

Foto ieskats šeit : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=746397499031998&set=a.1542161352788938 

 

Informāciju iesūtīja
Jūsma Ogorodņikova
Vestienas bibliotēkas vadītāja