Veļu laika Mīklu konkurss Liezēres pagasta bibliotēkā

Ziņa publicēta 30.09.2021
Kad dienas kļūst īsākas un tumšākas, vakari garāki, koki pamazām atvadās no savas krāšņās rudens rotas, pār laukiem briest un veļas miglas vāli, arī vējš šķiet skaļāks un skaudrāks, tad iestājas Veļu laiks. Veļi ir mirušo senču gari, kas pēc nāves turpina dzīvi viņsaulē, bet šajā laikā atnāk apciemot savas dzimtas ļaudis. Veļu laiks ir no Miķeļiem līdz Mārtiņiem.

Godinot aizgājējus, veļiem senatnē klāja bagātīgu galdu vai mieloja  rijā, pirtī, senajās ziedošanas vietās.

Veļu laikā bija jāuzvedas klusi. Nedrīkstēja dziedāt, vērpt, tirgoties, nesita un nekala, neveda lopus projām. Ļaudis vakarēja skalu vai sveču gaismā, strādāja klusus darbus, kavējās atmiņās par  dzimtas aizgājējiem, minēja mīklas un stāstīja pasakas.

Liezēres pagasta bibliotēka no 30.septembra līdz 28.oktobrim aicina ikvienu piedalīties mīklu minēšanā!

Informāciju sagatavoja
Dace Madalāne, 
Liezēres bibliotēkas vadītāja