Kalendāri no 1933.gada Cesvaines pagasta bibliotēkā!

Ziņa publicēta 06.01.2023
Katru gadu Kraukļu bibliotēka aktīvi piedalās “Līgatnes papīrs” konkursā “Nodod makulatūru un saudzē dabu”. Strādājot un pārskatot atvesto makulatūru bija atrastas, manuprāt, vērtīgas grāmatas, un tā tika savākta arī kalendāru kolekcija, kur senākais ir “Latvijas lauksaimnieka kalendars” izdots 1933.gadā.


Izstādē apskatāmi šādu nosaukumu kalendāri: Astronomiskais, Baznīcas, Dabas un vēstures, Divpadsmit mēneši, Dadža, Gadagrāmatas, Kolhoznieku, Lauksaimniecības, Madonas, Mājai un ģimenei, Noplēšamais, Pasaku, Senču, Sievietēm, Tautas, Vecākiem, Zemkopja gadagrāmata. 


Informāciju sagatavoja

Larisa Maligina,
Cesvaines apvienības pārvaldes
Cesvaines pagasta bibliotēkas vadītāja
T: 64800804