“Pasmaidi, sirds gaiša kļūs!“ Jumurdā

Ziņa publicēta 09.03.2023
“Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.” Šos cilvēka dzīves būtības tiešos vārdus mums vēsta Zenta Mauriņa. 5. martā Jumurdas Saieta ēkā saulaini siltā gaisotnē norisinājās kaimiņu satikšanās pēcpusdiena.


Pie Jumurdas pagasta ļaudīm ciemos atbrauca Aronas pagasta amatiermākslas kolektīvi, lai dāvātu  prieku caur dziesmu, teātra spēli un rakstnieku radītu vārdu.    
 Kaimiņu pagasta pašdarbnieki jumurdiešus apdāvināja  ar dziesmu un skeču karuseli ”Pasmaidi, sirds gaiša kļūs! ”  Koncertprogrammas vadītāja, Rudīte Prikule aicināja  pasākuma dalībniekus ieklausīties  latviešu rakstnieku viedajos vārdos par cilvēku savstarpējo attiecību  patiesumu, vienkāršību, par izteikta vārda spēku, par dzimtās zemes skaistumu un  brīnišķīgo iespēju vienkārši dzīvot! Patiesi skaistas emocijas izdzīvojām, klausoties vokālā ansambļa “Mārtiņrozes” dziedātās dziesmas, vadītāja Iveta Bērziņa. Tradīciju ansamblis “Mežābeles”, vadītāja Laila Jēkabsone,  dvēseliski skanīgi  izdziedāja  mūsu mīļas Latvijas  dabas skaistumu. Par to, ka ikdienā mēs paši radām komiskas situācijas, baumas, pārpratumus, mūs pārliecināja amatierteātra “ Aronieši” aktieri, vadītāja Laima Vanaga.   Aronas pagasta radošie, dāsnie, dzīves priecīgie pašdarbnieki kārtējo reizi parādīja, ka dara tās lietas, kas pašiem patīk, dara no visas sirds! Paldies par prasmi radīt, par prasmi dāvāt, par prasmi iepriecināt! Paldies Aronas  pagasta pārvaldei par savu pašdarbības kolektīvu atbalstīšanu! Paldies, kaimiņi, par prieku sirdij!

Informāciju sagatavoja
Agita Opincāne,
Jumurdas pagasta bibliotēkas vadītāja