Bibliotēku nedēļa-2023

Ziņa publicēta 13.04.2023
Ik gadu aprīlī tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tā notiks no 2023. gada 17. līdz 23. aprīlim, tēma – “Svinam kopā! LBB 100”. Latvijas Bibliotekāru biedrībai, tāpat kā Madonas un Barkavas bibliotēkai šogad 100! Šajā laikā ikkatrā bibliotēkā notiek aktivitātes – tikšanās, sarunas, diskusijas, atmiņu vakari, konkursi, pievēršot uzmanību bibliotēku nozarei kopainā. Nozīmīgākais pasākums būs Grāmatu svētki – 20.aprīlī -Varakļānos, 21.aprīlī - Madonā, Cesvainē, Ērgļos, Lubānā. Aicinām piedalīties svētkos!


Aronas pagasta bibliotēkā Kusā 18.-21. aprīlī radošās darbnīcas “Svinam kopā! LBB 100” – krāsainu tulpju darināšana

Barkavas pagasta bibliotēkā 17.aprīlī Barkavas pagasta bibliotēkai 100 - sociālajā  tīklā Facebook ielūkosimies Barkavas pagasta bibliotēkas vēstures lappusēs
18. aprīlī izstāde “Barkavas pagasta bibliotēkai 100” - bibliotēkā tiek izvietota sagatavotā izstāde par bibliotēkas vēsturi
19. aprīlī fotoizstāde “Iemūžināts un paliekošs” - izstādē izliktas fotogrāfijas no bibliotēkas pasākumiem dažādos laika posmo
20. aprīlī “Laimīgie lasa grāmatas un dzer kafiju”- bibliotēkas apmeklētāji Stalīdzānos tiek cienāti ar kafiju. Kopā būšana, sarunas par izlasītajām grāmatām.

Cesvaines pilsētas bibliotēkā 21.aprīlī plkst. 15.00 tikšanās ar Virdžīniju un Jāni Lejiņiem

Cesvaines pagasta Kraukļu bibliotēkā no 17.-28. aprīlim  literārā izstāde "Grāmatas skolā un bibliotēkā" -  kāda ir to atšķirība un pielietojums

Dzelzavas pagasta bibliotēkā 18.aprīlī plkst.9.00 Tatjanas Stiprās rokdarbu izstādes “Dimanta glezniņas” atklāšana
Ņinas Truhanovas  gleznu izstādes atklāšana
21.aprīlī plkst. 14.00 “Bērnu žūrijas 2022 noslēguma pasākums Dzelzavas pamatskolas žūrijas ekspertiem
Bērnu zīmējumu izstāde “Mana mīļākā Bērnu žūrijas grāmata”

Ērgļu pagasta bibliotēkā no 17. aprīļa apmeklētāju/ lasītāju aptauja par bibliotēkas darbu.
17. - 22.aprīlis konkurss "Grāmatas+ Ērgļu ielas"
20. aprīlī - Jauno grāmatu stundas
21. aprīlī noslēguma pasākums "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 2022 " dalībniekiem kopā ar Luīzi Pastori. Ērgļu vidusskolā un PII

Jumurdas pagasta bibliotēkā 17.aprīlī “Diena kopā ar bibliotekāri” – apmeklētāju iespēja piedalīties bibliotekāres darba dienas aktivitātēs
18.- 22. aprīlis – izstāde “Novadnieki”
19. aprīlī konkurss “Vai atpazīsti?”
21. aprīlī plkst. 14.00 Jauno grāmatu pēcpusdiena
22. aprīlī plkst. 12.00 Koncerts ,, Smaids, prieks, saule” - Ērgļu Saieta ēkas sporta deju kolektīvs ,,Vizbulīte”

Lazdonas pagasta bibliotēkā  19. aprīlī plkst.17.30 Stāstu pēcpusdiena "Mana pirmā bibliotēka"                                        

Liezēres pagasta bibliotēkā 17.-21. aprīlī konkurss “Novadnieki – 2023.gada jubilāri”
Literatūras izstāde “Verai Singajevskai – 100”
Lieldienu izstāde  - liezērietes Ligitas Pietas salvešu kolekcija un “Liezeržē” olu izgatavošanas meistarklases kolekcija
Ozolos – Māras dienas izstāde  - liezērietes Austras Driķes mārīšu kolekcija

Lubānas pilsētas bibliotēkā 21. aprīlī plkst. 14.00 tikšanās ar bijušo Madonas novada, tagad Saeimas deputātu Andreju Ceļapīteru
16.00 Imanta Zemberga grāmatas “Ar cerībām izdzīvot” atvēršanas svētki un tikšanās ar autoru.

Ļaudonas pagasta bibliotēka piedāvā piedalīties aizraujošā literārajā spēlē ''Kas? Kur? Kad?'' - iespēja pārbaudīt savas zināšanas, uzzināt ko jaunu un iegūt balvas!
Novadpētniecības izstādē “Cauri laiku laikiem, cauri atmiņām” iespēja aplūkot retas, senas, interesantas, vēsturiskas grāmatas, žurnālus, iespieddarbus, kartiņas un ne tikai!

Mārcienas pagasta bibliotēkā
Līdz 27. aprīlim apskatāma Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošā izstāde "Gaisma līgo Latvijā" par Dziesmu un deju svētku tradīcijām Madonas novadā. Ikviens interesents ir laipni aicināts aplūkot to, kā arī dalīties savos stāstos par piedalīšanos Dziesmu un deju svētkos.
Literārā izstāde "Aktrisei Verai Singajevskai – 100".
Mārcienas iedzīvotājiem ir iespēja stiprināt bibliotēkas un kopienas attiecības. Kā to izdarīt? Izsakot savu viedokli aptaujā par Mārcienas pagasta bibliotēkas un kopienas mijiedarbību: https://latvia.questionpro.com/t/AXSkkZxkFC

Mētrienas pagasta bibliotēkai - 115! 22. aprīlī plkst. 12:00 tikšanās bibliotēkā, lai kopā svinētu, kavētos atmiņās un piedzīvojumos daudzo  gadu garumā kopā ar pagasta bibliotekārītēm: Valentīnu, Zaigu, Ināru un Marutu.

Murmastienes pagasta bibliotēkā 18.aprīlī plkst. 10.00 pasākums ,,Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!» - diskusijas par bibliotēkām, grāmatām, lasītājiem, aktivitātēm
Svinam kopā! Latvijas bibliotekāru biedrībai – 100
Literatūras un foto izstādes »Saspēle» atklāšana – veltījums dzejnieka Imanta Ziedoņa  90.atceres dienai

Ošupes pagasta bibliotēkā 18.aprīlī plkst.16.00 stāstu vakars "Mana satikšanas ar bibliotēku"
17.- 28. aprīlis -  viktorīna "Ko tu zini par Ošupes pagastu un ošupiešiem?";
Literārā izstāde "Notraus putekļus no vecākām grāmatām!"

Praulienas pagasta bibliotēka no 18. aprīļa plkst. 10.00 aicina uz krustvārdu mīklu  konkursu.

Sausnējas pagasta bibliotēkā 17.-28. aprīlim literatūras izstāde "Tulkotājai Silvijai Bricei – 65

Varakļānu tautas bibliotēkā 20. aprīlī plst.11:00 tikšanās ar Birutu Čaunāni - literārie lasījumi, sarunas par gleznu un rokdarbu tapšanu, praktiski ieteikumi to veidošanā
12:00   "Skaļās lasīšanas" sacensības
Informāciju apkopoja
Daiga Puķīte,
MNB metodiskā darba vadītāja