"Lasīt prieka" svētki Lazdonā

Ziņa publicēta 18.04.2023
14.aprīlī bibliotēkā pulcējas Bērnu žūrijas-2022 dalībnieki uz noslēguma pasākumu "Lasīšana ir sevis veidošanas darbnīca". Ar interesi klausās Zigmunda Bekmaņa stāstu par lasīšanas nozīmi, par literatūru - uzrakstīto un iecerēto. Dalībnieki saņem balvas, čaklākie un ilggadīgākie eksperti Z. Bekmaņa grāmatu "Apkārt pasaulei blusas mugurā" ar autora autogrāfu.

     Bibliotēkā līdz aprīļa beigām skatāma bērnu zīmējumu izstāde "Mana iecerētā grāmata".

      Pateicība  par sadarbību Lazdonas pamatskolas skolotājām: Ingai Ivanānei, Elvitai Melngailei un Kristīnei Mutorei un Lazdonas pagasta pārvaldei par finansiālo atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja
Lilita Gluščuka, 
Lazdonas bibliotēkas vadītāja