Izstāde "LATVIJAS TAUTAS FRONTES MADONAS RAJONA NODAĻAI – 30" bibliotēkā Sauleskalnā

Ziņa publicēta 27.04.2023
Bērzaunes pagasta bibliotēkā Sauleskalnā ir apskatāma izstāde "LATVIJAS TAUTAS FRONTES MADONAS RAJONA NODAĻAI – 30". Atceroties 1990. gada 4. maiju, atmiņā ataust mūsu valstiskās neatkarības atjaunošanas process. Līdz tam, kad Augstākā Padome pieņem deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu", ir noiets garš un grūts ceļš. Trešās atmodas laiks. Latvijas Tautas frontes atbalsta grupu veidošana, Madonas rajona nodaļas dibināšana, Latvijas Tautas frontes dibināšana. Laikrakstu "Atmoda" un "Madonas Atmoda" izdošana. Mītiņi, sanāksmes, konferences, kongresi, sarkanbaltsarkanais karogs, dziesmas, brīvības cīnītāju piemiņas vietu sakopšana, Baltijas ceļš...


Izstāde parāda Atmodas laiku attēlos un notikumu hronikā, iepazīstinot vai atgādinot par Tautas frontes dibināšanu, Barikādēm, Baltijas ceļu un Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, kā arī plašāk iepazīstina ar Madonas Atmodas laika līderi Jāni Simsonu un mūsu novadnieku, Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu.
Izstāde izstādīta sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju.
Informāciju sagatavoja
Iveta Larionova,
Bērzaunes pagasta bibliotēkas vadītāja
Aronas iela 6, Sauleskalns