Svētki Jumurdā

Ziņa publicēta 28.11.2023
18.novembrī Jumurdas pagastā svinējām mūsu Latvijas 105. gadadienu un Jumurdas bibliotēka atzīmēja 100. gadskārtu. Svētku pasākumā godājām Latvijas simbolus, dziedājām Latvijas Republikas himnu, svētku uzrunu teica Ērgļu apvienības pārvaldes vadītāja Elita Ūdre, dvēseliskas, Latviju godinošas dziesmas izpildīja mūziķe Zane Imša.


Godinājām Jumurdas bibliotēkas ilggadīgāko vadītāju Velgu Birkenšteini, 24 darba gadi veltīti Jumurdas bibliotēkai.

Pateicām paldies Jumurdas bibliotēkas draugiem un atbalstītājiem. Paldies svētku pasākuma organizētājiem, atbalstītājiem - Ērikai Purviņai, Silvijai Kukulei, Vēsmai Laizānei, Dainai  Smeilei, viesnīcas ,"Jumurdas muiža" saimniekiem Anitai un Ivaram Apiņiem, Vitai Bērziņai, Stellai Rutkai, Reinim Braķim, Ērgļu vidusskolai, Inesei Koklačovai, Sarmītei Dreiblatei. Kopā mums izdevās svinīgi, saulaini, sirsnīgi!

Informāciju sagatavoja
Agita Opincāne,
Jumurdas bibliotēkas vadītāja