ZĪMĒJUMU KONKURSS „RAKSTU RAKSTU SAULES DZIJAS”

Ziņa publicēta 06.03.2024
Madonas novada bibliotēka aicina piedalīties Madonas un Varakļānu novadu skolu 7.-9. klašu skolēnus zīmējumu konkursā, kas norit mūsu novadnieces, dzejnieces, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieres B.Martuževas 100. jubilejas gadā.

Vēlamies izgodāt B.Martuževu un veicināt viņas vārda, dzīvesstāsta, gara spēka un vieduma atpazīstamību, sirdsgudrības un pamatvērtību nezūdamību.


Konkursa mērķis
:
Nostiprināt skolēnos patriotisma jūtas pret savu dzimto zemi un dot skolēniem iespēju attīstīt savus talantus un radošās spējas.

Konkursa dalībnieki: 7.-9. klašu audzēkņi.

Konkursa norise :

- dalībnieki izlasa B. Martuževas dzejoli “Rakstītāja” (pielikumā) un iepazīstas ar latvju rakstu zīmēm;

- konkursa dalībnieks iesniedz zīmējumu A4 lapas formātā, tehnika – pēc brīvas izvēles;

- jāpievieno īsa vizītkarte: vārds, uzvārds, novads, skola, klase, telefona numurs saziņai.


Vērtēšanas kritēriji:

- domas atklāsme, vēstījums;

- radošums, oriģinalitāte;

- atbilstība dalībnieka vecumposmam, individualitātei.

No 1. marta – 28. martam konkursa dalībnieki zīmē un iesniedz savus darbus Madonas novada bibliotēkā, Madonā, Skolas ielā 12.

 

Darbus izvērtē žūrija:

Sandra Valaine- māksliniece

Elīna Krupko- Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Mākslas nodaļas vadītāja

Iluta Stanga- MNB BLN galvenā bibliotekāre

  

9. aprīlī - Madonas novada bibliotēkā konkursa noslēguma pasākums, labāko darbu autoru apbalvošana.

 

Kontaktpersona:
Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova, T.: 64821926; e-pasts: liga.filipova@madona.lv; adrese: Skolas iela 12, Madona, Madonas novads, LV 4801