Iespēja bibliotēkā bez maksas izmantot IMF eLibrary datubāzi

Kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbojoties ar starptautisko bezpeļņas organizāciju EIFL programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros piedāvā Madonas novada bibliotēkā bez maksas izmantot IMF eLibrary datubāzi.

Šī datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary Fund) publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija,  politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.

Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datubāzēm, šī informācija ir neaizstājama pasaules ekonomikas un politikas procesu izpētē un analīzē.

Datubāze piedāvā visjaunākos pētījumus un pārskatus.

Kolekcija rada pievienoto vērtību jūsu darbam, izmantojot SVF pārskatus un datus.

SVF ir respektabla iestāde, kas sniedz būtisku informāciju par globālām ekonomikas norisēm.

Datubāzes pieeja: www.elibrary.imf.org