Galerijas » Bibliotekāri Tukuma novadā

4.jūnijā Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku darbinieki devās izbraukumseminārā uz Tukuma novadu, lai, apmeklējot Tukuma novada bibliotēkas, gūtu jaunus iespaidus un pozitīvu pieredzi  turpmākajam darbam.