Galerijas » Tikšanās ar Ingunu Baueri

Turpinot VKKF atbalstītā projekta  “Sarunas par vērtībām un literatūru Madonas novada bibliotēkā” aktivitātes,  3.jūnijā plkst. 13.00 notika saruna ar rakstnieci Ingunu Baueri”.

Egitas Kalniņas foto